Jacob Herfs 70 jaar lid bij St. Caecilia Koningsbosch

Bron: ‘t Waekblaad nr 48 2019

KONINGSBOSCH – Voor mannenkoor St. Caecilia Koningsbosch was het 24 november een heel bijzondere dag.

Op het jaarlijkse Caeciliafeest werd een jubilaris gehuldigd voor zeer trouw lidmaatschap. Jacob Herfs viel deze eer te beurt. Hij is 70 jaar lid van de vereniging.

In 1949 meldde een 18-jarige jongeman zich bij de Zank van de Boesj om daar mee te mogen zingen. De eerste jaren alleen, maar al snel trof hij een ‘aardig maedje van de Boesj waarmee hij in 1959 in het huwelijk trad. Vanaf dat moment waren ze samen op alle activiteiten en concerten te vinden. Begin zestiger jaren was hij zelfs een paar jaar voorzitter van de vereniging. Daarna is Jacob Herfs altijd actief geweest bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten. Ledenwerving was zijn specialiteit.

70jaar foto

Uit handen van voorzitter Gert Versteeg ontvangt de heer Jacob Herfs de KNZV oorkonde.

Alle mannen uit en rondom de Koestraat hebben wel eens een gesprek met hem gevoerd, waarin hij ze probeerde te overtuigen om lid te worden van de Zank; enkele leden, die er nu nog bij zijn, geven aan dat hij zeer vasthoudend was. Hij rustte niet tot ze een keer kwamen luisteren of meezingen.

Begin zestiger jaren was een zeer moeilijke periode voor het mannenkoor van Koningsbosch. Het ledenaantal was door allerlei oor- zaken tot een minimum gedaald. Toch is de draad weer opgepakt en is het koor mede door werving van nieuwe leden weer helemaal uit het dal geklommen. Zoals altijd kan het koor nog steeds nieuwe leden gebruiken; wie interesse heeft is van harte welkom op dinsdagavond tijdens de repetitie van 20.00 tot 22.00 uur bij Böhmerwald aan de Krimweg in Koningsbosch.

 

Aanvulling 4 dec: 

In mei werd Miel van Loo van Lauwerkrans Mechelen gehuldigd met zijn 75 jarig jubileum.
Bij Polyhymnia Heerlen werd in oktober Jules Lemmens gehuldigd met zijn 70 jarig jubileum.
Tenslotte mocht in november Jacq Muiter van Swalmens Liedertafel zijn 70 jarig jubileum vieren.

 

Namens het bestuur van KNZV en KNZV-Limburg aan alle jubilarissen: van harte gefeliciteerd en nog veel jaren veel “Musikalisches” in goede gezondheid.

 

Opmaak 4 dec 2019 

 

Comments are closed.