Intro

Het KNZV-Limburg is een organisatie, die 72 Limburgse mannenkoren met ruim 3.000 zangers overkoepelt. Zij komt op voor de belangen van de mannenkoorzang in Limburg. En het bijzondere is, dat de koren zelf in onderling overleg dat pakket kunnen samenstellen.

Het K.N.Z.V.-Limburg is nog heel jong als zelfstandige en onafhankelijke vereniging. De oprichtingsakte werd op 4 oktober 2003 notarieel verleden. In Nederland bestaan nu zes van dergelijke verenigingen. K.N.Z.V.-Limburg heeft (evenals de andere 6 K.N.Z.V-verenigingen) besloten als koepel lid te zijn van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond dat fungeert als een federatie.

Bij het K.N.Z.V. zijn ongeveer 240 mannenkoren aangesloten met in totaal zo’n 12.000 zangers. Het viert in 2013 zijn 160-jarig bestaan. Het K.N.Z.V. heeft voor de ontwikkeling van de mannenkoorzang veel betekend. Maar er groeide ook een zeker onbehagen.

Met name de Limburgse koren voelden zich te ver af staan van de landelijke organisatie. Er groeide behoefte om dichter betrokken te zijn bij het bestuur, om mannenkoorbelangen dichter bij huis te organiseren. En uitgerekend in het jubileumjaar werd een herstructurering doorgevoerd, waarbij de oude gewesten werden omgezet in zelfstandige K.N.Z.V.-verenigingen. De mannenkoren zijn voortaan rechtstreeks lid van hun eigen Vereniging.

De band met het K.N.Z.V. blijft bestaan. Elke regionale vereniging is, als koepel van een aantal mannenkoren, lid van het K.N.Z.V. Deze federatie kent als hoogste orgaan de Verenigingsraad, die bestaat uit drie vertegenwoordigers van elk der zes (regionale) verenigingen. De stem uit Limburg telt daar zwaar mee. Immers, het geluid van 3.221 zingende Limburgse mannen klinkt echt door bij een totaal aantal stemmen van 12.000!

Comments are closed.