Het protocol over het hervatten van repetities is er nu!

AAN: de besturen van onze Limburgse koren

t.a.v de secretarissen

Geachte bestuur,

Wellicht had u het al gezien: het protocol over het hervatten van de repetities is er nu echt!    U kunt het vinden op: 

https://koornetwerk.nl/richtlijnen-voor-hervatten-koorrepetities-dd-13-05/

Wij adviseren u dit protocol en de richtlijnen grondig te bestuderen. 

Ik citeer hier alleen even de samenvatting zoals die op de website te vinden is: 

Richtlijnen voor hervatten koorrepetities d.d. 13-05-2020: Work in Progress!

De laatste weken heeft een werkgroep voor onze sector een aanvulling gemaakt op het “Protocol verantwoord naar een les/cursus/training”, dat op 29 april verscheen. Vanaf vandaag  zijn de aanvullende richtlijnen op het protocol hier beschikbaar. Het advies aan zangers en blazers is om voorlopig nog niet samen te musiceren. 

Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek naar. Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers of blazers niet toereikend om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen. Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten musiceren minder zijn dan bij binnen, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid. 

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen aanpassingen steeds melden op onze website en Facebookpagina. Informatie over het onderzoek is te vinden op www.virmus.nl

Intussen kan elke vereniging zich wel voorbereiden op toekomstige openstelling. Daarvoor zijn richtlijnen samengesteld, die vanaf vandaag beschikbaar zijn.

Tot zover deze korte samenvatting.

Kijk u voor meer informatie regelmatig op www.koornetwerk.nl.  
Mochten er na bestudering nog vragen overblijven, dan kunt u deze mailen aan: info@koornetwerk.nl.

Maar wij stellen het ook op prijs als u uw ervaringen met ons zou willen delen, zodat we van elkaar kunnen leren!

Succes met alles!

met vriendelijke groet,

namens het bestuur KNZV-Limburg

Henk Clevers, secretaris

Comments are closed.