Het Maasbrees Mannenkoor ten tijde van Corona

Het Maasbrees Mannenkoor

 

Het Maasbrees Mannenkoor is net de zestig gepasseerd, een “jonkie” dus in onze mannenkoorwereld. maar wel een koor met een rijke historie.

Zo’n 60 jarig jubileum vieren tijdens de Corona-periode is onmogelijk, de 8 jubilarissen werden weliswaar Coronaproef bejubeld, maar het jubileumfeest is verschoven naar dit jaar.

Voor zo’n jubileum moeten de stemmen uiteraard weer goed op orde zijn. Daar zijn de ZOOM-repetities een prima hulpmiddel bij.  Maar hoe krijg je zoiets voor elkaar met bijna 50 zangers?

Alles valt of staat met een goede voorbereiding, dat is natuurlijk niets nieuws.
Aan het “woord” voorzitter Wim Hermans:

Als mannenkoor met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar hebben we de laatste jaren naast onze klassieke basis ook uitstapjes gemaakt naar voor ons nieuwe terreinen.
We organiseren al enkele jaren een muzikaal Pleinfestijn in ons dorp met veel podiumruimte en sfeer voor alle andere muziekgezelschappen uit onze kern.
Het festijn wordt door het dorp geprezen als een aanwinst op de culturele agenda.
We hebben deelgenomen aan een pop-muziektheaterproductie met meerdere uitvoeringen samen met vele jongeren in theater Dok6 te Panningen.
We hebben opgetreden bij het slotconcert van RowwenHeze samen met deze band.
Bij het laatste Limburgse KNZV-concours in De Haandert in Tegelen hebben we uitvoering gegeven aan een klassiek muzieknummer in combinatie met een popband.

 

De uitdaging voor een digitale repetitie was naast het nieuwe en andere zeker

ook het elkaar overtuigen dat ieder hier aan deel kan gaan nemen.
De digitale drempel ligt voor de meesten erg hoog en schrikt af.

We zijn tijdens de eerste lockdown als bestuur gestart met digitaal vergaderen via ZOOM.
Doordat we onze repetities tegen de zomer 2020 weer Coronaproof in kleine groepen konden hervatten bleef de binding met de vereniging gelukkig overeind. De muziekbeleving was weliswaar niet zoals voorheen maar werd als waardevol ervaren.
De volgende repetitiestop volgde uit voorzorg, weldra gevolgd door de tweede lockdown.
Hierin hebben we als bestuur werk (in wat eigenlijk ons feestelijke 60-jarige jubileumjaar had moeten worden)gemaakt van de persoonlijke Coronaproofhuldiging  van onze jubilarissen aan de eigen voordeur en een deurbezoek aan alle leden met een jubileumpresentje.

De binding en sfeer bleven hiermee extra intact.
Bij de digitale eindejaar toespraak hebben we alvast aangekondigd dat ook voor ons digitaal het nieuwe normaal ging worden zonder af te schrikken.
Onze dirigent was hier ook al enthousiast over.

Vervolgens hebben we vanuit het bestuur een instructiegroepje gevormd en alle leden benaderd met een instructie om ZOOM te installeren(bij voorkeur ieder zelf met hulp van eigen familieleden). Degenen die dat niet lukten hebben we 1 op 1 benaderd en geassisteerd.
Vervolgens hebben we met vrijwel alle leden een korte ZOOM sessie als test gehouden.
Nu was ieder die wilde meedoen(ruim 85%) ZOOM-gereed en konden de repetities gestart worden.
De eerste repetitie was vooral bedoeld om elkaar weer te zien en bij te praten (natuurlijk met heldere afspraken over microfoon uit en melden voor het woord). Ook een stukje muziek beleving kwam aan de orde.
Vervolgens verder met groeps-repeteren*, weliswaar met micro uit maar met veel gezamenlijke beleving en ook een eerste repetitiegevoel.

We zijn er trots op dat we met ruim 45 zangers in leeftijden van eind 50 tot ruim 80jaar de beperkingen door Corona veilig voor ieder trotseren en samen MMK laten bruisen en genieten van het samen musiceren.

* Er wordt in twee groepen gerepeteerd: bassen-baritons  en 1e en 2e tenoren.

 

Comments are closed.