Extra editie

Herstel- en Toekomstplan Nederlandse Koorsector

BRON: KOORNETWERK NL

Het Herstel- en Toekomstplan Nederlandse Koorsector, gemaakt in opdracht van Koornetwerk Nederland, is van groot belang omdat het de richting wijst naar een duurzame toekomst voor samen zingen. Aanleiding is de coronacrisis die de koorwereld in het hart raakte. Andere knelpunten zijn de afgelopen twee jaar urgenter geworden. Dat vraagt om een toekomstgerichte aanpak zodat de koorsector letterlijk en figuurlijk weer bij stem komt.

Het plan zoomt in op drie specifieke doelgroepen: jeugd, koordirigenten en seniorenkoren. Daarbij komen vier urgente thema’s aan bod: imago & branding, kwalitatief herstel na corona, diversiteit & inclusie en – tot slot – een toekomstbestendige organisatie. Het thema verbinding en samenwerking loopt als rode draad door de andere thema’s heen.

Het resultaat: analyses van knelpunten, aanbevelingen, tips en good practices, verdeeld over diverse aandachtsgebieden. Daarbij wordt aangegeven hoe de Nederlandse koorwereld – Koornetwerk Nederland, korenbonden, overheden, opleidingen – hierop actie kan ondernemen.

Lees hier meer over het Herstel- en Toekomstplan