Geslaagd Festival in Tegelen

“Het waren 2 geweldige dagen”, staat in de notulen van van de oktobervergadering van het KNZV Limburg bestuur en dat waren het. Er vielen veel mooie en leuke momenten te noteren tijdens de optredens van de 15 deelnemende koren en ook tijdens de workshops in het weekend van 14 en 15 oktober j.l..

De verrichtingen waren thuis te volgen omdat ze via Facebook werden gestreamd en de opnames zullen ook worden gebruikt in het KNZV Limburg YouTube kanaal om er als mannenkoren van te leren. Feed back van de deelnemende koren is ook gegeven en dat wordt nogmaals gevraagd van degenen die dit nog niet gemeld hebben aan de PR-cie.

Tijdens de najaarsvergadering zullen de compilaties van optredens en workshops worden getoond die nu al op YouTube staan.
Bezoek daarvoor het Youtube kanaal.

Voor publicatie van de volledige opnames wordt per koor nagegaan of er zwaarwichtige redenen zijn om het principe om van elkaar willen leren, niet te realiseren. In de komende maanden zullen de opnames vanuit verschillende invalshoeken verder besproken worden in de PR-uitingen.

Festivalfoto

Comments are closed.