Externe communicatie

Ook de communicatie ‘naar buiten’ toe, oftewel de publiciteit, is wellicht een punt van aandacht. Hoe stel je een publiciteitsplan of een persbericht op. Wat zijn de publiciteitsmiddelen en hoe benader je de media. Dat zijn de centrale vragen bij dit onderwerp.

  • Voorbeeld publiciteitsplan
  • Persbericht / media
  • Publiciteitsmiddelen (affiches, flyers, etc.)
  • Sponsoring (voorbeeld aanpak, sponsorplan)
  • Ontwikkeling website

Comments are closed.