Enquête Cultuurconnectie

Beste koor secretaris,

Van Koornetwerk Nederland ontvingen wij het volgende verzoek.

Cultuurconnectie heeft een enquête uitgezet om na te gaan of het geld dat gemeenten hebben ontvangen om de lokale culturele sector te ondersteunen, goed terecht is gekomen. Dat gebeurt op initiatief van de Taskforce culturele en creatieve sector.

De sector wil graag onderbouwd in kaart brengen of die steun effect heeft gehad op lokale culturele organisaties. Bovendien worden de gegevens gebruikt om in kaart te brengen wat er in de toekomst nodig is voor het noodzakelijke corona-herstelplan. Alle culturele organisaties – amateur en professioneel – kunnen de vragenlijst invullen. De enquête bestaat uit 4 vragen en het invullen neemt slechts een paar minuten tijd in beslag.

Het zou fijn zijn als jullie ook deze enquête zouden willen invullen. Zie het artikel op de site van Koornetwerk Nederland: https://koornetwerk.nl/nieuws/enquete-coronasteun-door-gemeenten/

De rechtstreekse link naar de enquête is: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KrlievMc4mgt-atAwYTI42keizxqL8saZwx3yWD3uO3h9w/viewform

Met vriendelijke groet,

Fer van de Winkel
Wnd voorzitter/secretaris KNZV Limburg

Comments are closed.