De voorjaarsvergadering in vogelvlucht

Wat is er aan de orde gekomen op de voorjaarsvergadering van KNZV Limburg:

  • Zie aparte artikeltjes over benoeming tot lid van verdienste en besturrssamenstelling.
  • Vanaf 2019 is er nog 1 formele ledenvergadering (i.p.v. 2, voorjaar en najaar)
  • Het vooraf reageren op formele vergaderstukken om tijd te winnen in de vergadering om het meer over zang te kunnen hebben wordt breed gesteund.
  • Dion Ritten zal de rol van muziekadviseur op zich nemen, als opvolgervan Hennie Ramaekers, formeel vanaf dit najaar.
  • Verzekeringszaken, kijk goed naar dekking van risico’s bij bijzondere activiteiten (buiten reguliere concerten) en maak gebruik van de mogelijkheid om advies van verzekeraar in te winnen.
  • Neem kennis van de informatie (checklist) in het kader van de nieuwe wet op de Privacy, zie het artikel daarover.
  • Frank van Gils (Mestreechter Staar) gaf duidelijk situatie rond FEMU aan: als je nu rekening krijgt, helaas betalen. Er wordt gewerkt (via Koornetwerk Nederland) aan vast bedrag, al la BUMA-rechten, om dit af te kopen.
  • Piet Besselink legt gebruik Facebook en kracht van digitale communicatie m.n. beeld en geluid zoals bij Festival vastlegging uit.

 

Comments are closed.