Corona nieuws

AAN : de besturen van onze Limburgse koren

t.a.v. de secretarissen

 

Limburg, 13 juli 2020

 

Geacht bestuur,

 

Graag vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken.

1. Allereerst treft u bijgaand aan het Corona-advies van 12 juli van het landelijk KNZV. Hierin adviseert het landelijk bestuur u hoe u kunt handelen als u overweegt uw activiteiten weer te gaan starten. Neemt u hier goede nota van. Belangrijk is vooral dat u hierover in gesprek gaat met uw leden. Mochten er nog vragen rijzen, meldt u dit dan bij ons. Als we daar samen niet uitkomen leggen wij deze vragen voor aan Koornetwerk waar wij voortdurend mee in contact staan. 

2. Verder voegen wij bij het verslag van de belrondes die wij met u hielden. De samenvatting van onze indrukken uit de eerste ronde (gehouden in mei) deden wij u al eerder toekomen. We voegen hier nu aan toe de gesprekken uit de tweede ronde die we in juni met de resterende bestuurders mochten voeren. Ook hiervoor geldt dat reacties, vragen, suggesties méér dan welkom zijn.

Wij willen u bedanken voor uw spontane medewerking. Het leidde tot heel veel fijne en voor ons leerzame gesprekken. Maar laten we niet vergeten dat veel koren en zangersgezinnen vaak ernstig getroffen zijn door het virus. Wij wensen hen alle sterkte bij het verwerken van het verlies.  

3. Tenslotte kunnen wij aankondigen dat we nu een datum kunnen noemen waarop we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gaan houden. In verband met corona kon deze op 28 maart niet doorgaan. De nieuwe datum wordt nu : zaterdag 21 november. U mag deze datum alvast noteren. Alles uiteraard onder voorbehoud dat corona niet opnieuw roet in het eten gooit.  We zien u dan graag in groten getale in ‘Oolderhof’ in Herten. Nadere berichten en agenda volgen tegen die tijd. 

Namens het bestuur van KNZV-Limburg

 

Fer van de Winkel, waarnemend voorzitter

Henk Clevers, secretaris

 

          

Comments are closed.