SAVE THE DATE – Verenigingscafés Huis voor de Kunsten Limburg

SAVE THE DATE – Verenigingscafés Huis voor de Kunsten Limburg

Beste bestuursleden,

Bijgaand vindt u de save the date voor de Verenigingscafés die het Huis voor de Kunsten Limburg in de maand november organiseert voor vrijwilligers(besturen) van amateurkunstverenigingen en erfgoedorganisaties. Het betreft acht laagdrempelige bijeenkomsten verspreid de provincie. Tijdens de bijeenkomsten geven we aan de hand van praktijkvoorbeelden tips over ledenwerving en het vergroten van de organisatiekracht. Ook gaan we met de deelnemers in gesprek over de wijze waarop we het culturele verenigingsleven kunnen versterken. De bijeenkomsten bieden ook de gelegenheid om verenigingen uit de omgeving (beter) te leren kennen. We organiseren de Verenigingscafés in samenwerking met lokale cultuurmakelaars, cultuurcoaches en verenigingsondersteuners.

Zou u bijgaande save the date onder de aandacht willen brengen van uw achterban? De bijeenkomsten zijn immers bedoeld voor vrijwilligers(besturen) van onder andere toneel-, dans-, muziek-, taal- en heemkundeverenigingen, schutterijen, foto- en filmclubs, musea en andere erfgoedorganisaties. Uiteraard bent u als bestuurslid van een provinciale koepelorganisatie ook van harte welkom tijdens de bijeenkomsten. Voor meer informatie en de data en locaties van de Verengingscafés verwijs ik u naar de bijlage. Als u een van de bijeenkomsten wilt bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via: https://forms.gle/czMRSfSB7kyzS98Y9.

Heeft u vragen over de Verenigingscafés? Neem dan contact met ons op via: verenigingscafe@hklimburg.nl of 0475 399 299.

Met vriendelijke groet,

Patricia Peters MA
Beleidsadviseur

Huis voor de Kunsten Limburg

Ondernemersplein Limburg

Steegstraat 5
6041 EA Roermond

Postbus 203
6040 AE Roermond

Bijlage:

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 9 OKTOBER A.S.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 9 OKTOBER A.S.

Geachte koor secretaris,

In aansluiting op onze eerdere uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 9 oktober a.s. ontvangt u hierbij de agenda met de bijlage concept begroting 2022.

De locatie is Oolderhof, Broekstraat 35, 6049CJ Herten.

Parkeren achterzijde.

Aanvang 10:00u.

Velen van u gaven zich ook op voor de lunch aansluitend aan de vergadering. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan kunt u dat nog tot einde van deze week aan het secretariaat doorgeven.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel
Secretaris KNZV L
T 06-54931190

Download de bijlagen:

HERINNERING OPROEP VOOR ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 OKTOBER.

HERINNERING OPROEP VOOR ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 OKTOBER.

Beste secretaris,

Een tijdje geleden stuurden wij u een uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering op 9 oktober in Oolderhof te Herten.

Wij mochten tot nu toe nog maar van 10 koren een aanmelding ontvangen.

Wellicht is door de vakantieperiode onze uitnodiging aan uw aandacht ontsnapt.

Graag verzoeken wij u om u alsnog aan te melden bij ons secretariaat secretaris@knzv-limburg.nl voor deelname aan deze ALV die om 10:00u zal beginnen.

Gelieve ons bij voorkeur voor 22 september een bericht te sturen.

Indien u zich reeds heeft aangemeld, hoeft u niet te reageren op dit verzoek.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel

T 06-54931190

Start-Up!

Start-Up!

Ideeën en tips voor de herstart van koor, ensemble of vocal group

Geplaatst op 27 augustus 2021

Samen zingen, dat kan dus weer! De meeste koren gaan de draad weer oppakken na de stilte en de achtbanen van emoties in de afgelopen anderhalf jaar. Als je weer aan de slag gaat met repeteren en met uitvoeringen, heb je wel met een aantal zaken rekening te houden. Hieronder zetten we ideeën, tips en mogelijkheden op een rij. Laat je creativiteit erop los en ga aan de slag. En hebben jullie zelf bijzondere plannen die je wil delen? Stuur dan een mail naar corona@koornetwerk.nl (onderwerpregel: ‘Tips herstart’) en wie weet krijgen ze een plek op deze pagina.

Ga om de tafel: wat willen we, wat kunnen we?

Het ene koor is de coronaperiode ongeschonden doorgekomen zonder ziektegevallen en zonder ledenverlies. Maar het andere draagt littekens, bijvoorbeeld door een overlijden, een lid dat kampt met langdurige naweeën of door leden die wel gestopt zijn. Kom eerst eens samen en schep ruimte voor emotionele verwerking en de verhalen als dat nodig is. Bespreek waar jullie nu staan en bespreek de toekomst. Op de oude voet verder? In afgeslankte vorm? Of juist met volle kracht naar voren en het werven van nieuwe leden? En met hetzelfde repertoire of gaan jullie ook andere genres oppakken? Heel belangrijk is natuurlijk dat (bestaande) leden met plezier en een veilig gevoel kunnen blijven zingen.

Wel gevaccineerd/niet gevaccineerd

Het speelt in nogal wat koren: bijna iedereen is gevaccineerd, een enkeling niet. Soms dreigt tweespalt: ‘als zij komt, ben ik weg’. Koorbesturen staan voor de nodige dilemma’s. De goede sfeer lijkt verdwenen, soms dreigt zelfs opheffing van het koor. Wat te doen? Niet-gevaccineerden de toegang tot de repetitie ontzeggen? De overheid maakt geen onderscheid tussen wie wel of niet geprikt is. Koornetwerk Nederland kan hiervoor helaas geen richtlijnen geven. Daarom: ga met elkaar in gesprek, heb respect voor elkaars standpunten, zoek wegen om de binding te behouden. Elk koor zit anders in elkaar en kent zijn eigen geschiedenis en gebruiken. Daarom: zoek naar wat mogelijk is voor jullie.

Nieuwe rituelen

Elk koor kent zijn eigen rituelen. Handdrukken, omhelzingen… dat soort dingen. Wellicht kan of wil een deel van de leden dat niet meer. Laat elkaar weten wat wel en niet op prijs wordt gesteld, om misverstanden te voorkomen. Bedenk vervangende begroetingen of afscheidsgebaren waar iedereen mee kan leven.

Stem en koorklank

Dat je stem onderhoud nodig heeft, merk je pas na een lange stilte. De beste manier om aan de slag te gaan is eerst het bekende repertoire op te pikken. Gewoon eerst maar lekker de partijen weer doornemen. Als de clubkas het toelaat, is het wellicht een goed idee om ook een stemcoach of zangdocent in te schakelen om het koor weer op weg te helpen.

Werving nieuwe leden

Veel koren kregen te maken met ledenverlies. Het werven van nieuwe leden is eigenlijk een hoofdstuk apart. Een blauwdruk voor een succesvolle aanpak is niet te geven. Jullie historie, woonplaats, repertoire, leeftijdsopbouw en vele andere zaken vragen om maatwerk. Natuurlijk kun je – zoals bijna elke groep dat doet – roepen dat jullie ‘misschien wel het leukste koor van de regio zijn’ en je vervolgens verbazen dat er toch niemand komt. Maar probeer eens een originele invalshoek te zoeken. Verplaats je in de mensen die jullie zoeken. Wat hébben zij aan jullie koor? Wat hebben jullie te bieden?

De clubkas

Misschien heeft jullie koor financiële schade opgelopen, bijvoorbeeld door weggevallen contributies en concerten. Stel orde op zaken: kijk goed naar de jaarbegroting, ga na waar de gaten zitten, zoek uit wat er mogelijk is om de clubkas weer aan te vullen door sponsoring, fundraising of een contributieverhoging. Onderhandel misschien eens over de huurprijs van jullie repetitieruimte.

Repetitieruimte

Over de repetitieruimte gesproken: natuurlijk gaan jullie na hoe het staat met de ventilatie en de luchtverversing. Ga daarover in gesprek met de eigenaar of uitbater en externe deskundigen. Maak ook goede afspraken over zaken als de routing, de koffiepauze e.d. Breng ook in beeld hoe en wanneer de ruimte eigenlijk schoongemaakt wordt en vraag – zo nodig – om aanpassingen. Natuurlijk gebruiken jullie het meest actuele Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector.

Zing het van de daken

Als je koor weer aan de slag gaat, zing het dan van de daken. Laat het weten in het plaatselijke huis-aan-huisblad of via de Facebookgroep van je wijk of dorp. Maak reuring met filmpjes op Instagram of YouTube. Houd een concert met vertrouwd repertoire. Wees niet bang dat de liedjes ‘er nog niet helemaal in zitten’. Iedereen zal er begrip voor hebben na zo’n lange stilte. Belangrijk is dat je laat weten dat jullie er nog zijn. Zeker voor koren die weer starten na ledenverlies kan het bovendien een manier zijn om nieuwe zangers te trekken. Best kans dat er koren in jullie omgeving zijn opgeheven en dat jullie in beeld komen bij die alt of tenor die nu met de ziel onder de arm loopt.  

Zoek de samenwerking

Organiseer een koorevent met andere koren in de omgeving of met andere clubs uit het verenigingsleven. Bundel de krachten om er een mooi evenement van te maken. Misschien kun je de horeca meekrijgen. Stel een tour samen door de dorpen van je gemeente, de wijken van je stad, misschien wel in combinatie met eetarrangementen als Happen en Stappen/Trappen.

Uitvoeringen en de logistiek

Wil je koor een uitvoering geven? Bedenk goed wat er op dat moment mogelijk is. Zo kun je het publiek vragen om een coronatoegangsbewijs te laten zien via de CoronaCheck-app. In dat geval mag de 1,5 meter afstand in het publiek worden losgelaten. Let er wel op dat de zaalcapaciteit slechts tot maximaal 2/3e gebruikt mag worden. Bij een buitenconcert geldt een maximum van 750 bezoekers of maximaal 2/3e van de capaciteit. Een vaste zitplaats voor de bezoekers is verplicht (zowel binnen als buiten). Wie niet gebruikmaakt van coronatoegangsbewijzen, moet de 1,5 meter afstand in het publiek wel handhaven. Dat komt doorgaans neer op een gebruik van ongeveer 1/3 van de capaciteit (zowel binnen als buiten). En ook dan zijn vaste zitplaatsen voor de bezoekers verplicht. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-evenementen

Voor het scannen van coronatoegangsbewijzen, is er de app Scanner voor CoronaCheck (Android) (Apple). De informatie die getoond wordt na de scan, moet dan vergeleken worden met een geldig identiteitsbewijs. Als die overeenkomt, krijgt de bezoeker toegang tot de uitvoering.

Tip: informeer het publiek (bijvoorbeeld bij de kaartverkoop) goed dat een coronatoegangsbewijs gevraagd wordt. Er is een uitgebreide communicatietoolkit beschikbaar om het publiek hierover te informeren. Die is hier te downloaden via WeTransfer.

Behoud het goede uit de coronatijd

Naast alle ellende van de coronatijd, heeft die voor veel koren ook goede ontwikkelingen opgeleverd. Wellicht hebben jullie je creativiteit ook laten spelen met de omstandigheden. Ondanks de technische nadelen zijn er veel groepen die Zoom toch hebben kunnen inzetten om – bijvoorbeeld – afzonderlijke stempartijen door te nemen. Wie een programma als Jamulus heeft gebruikt, kan daar best mee doorgaan. Stemgroepen kunnen moeilijke passages doornemen, de dirigent kan bepaalde liedjes afzonderlijk repeteren met onzekere of met nieuwe koorleden.

Natuurlijk volgt Koornetwerk Nederland de ontwikkelingen over zingen en corona op de voet. Waar mogelijk en relevant, zullen we dit document aanvullen. Zoals gezegd: als jullie bijzondere ideeën hebben voor de herstart, laat het ons vooral weten via corona@koornetwerk.nl met in de onderwerpregel ‘Tips herstart’.

Aanmelden koorjubilarissen.

Aanmelden koorjubilarissen.

Geachte secretaris,

Onze 2e secretaris Olaf Schouten die tijdelijk de portefeuille voor de koor jubilarissen had overgenomen van Will Selen is nu helaas zelf ernstig ziek en zal voorlopig geen bestuurlijke activiteiten kunnen verrichten waaronder het behandelen van de aanvragen voor jubilea van zangers.

Deze aanvragen worden weer overgenomen door ons bestuurslid Will Selen die zelf gelukkig weer in staat is om dit te verzorgen.

Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u om de aanvragen voor jubilea oorkondes, speldjes en evt. huldiging door een bestuurslid van KNZV Limburg in te dienen bij voorkeur via het ledenportaal op de website van KNV Limburg waar u via uw inloggegevens de aanvraag kunt invullen en indienen.

Mocht u dat niet lukken dan kunt u Will Selen ook rechtstreeks benaderen Zijn contactgegevens zijn:

Will Selen, Coördinator Jubilea koorleden van KNZV-Limburg.
Schuttecleef 8
6042 NH  Roermond
Telefoon: 0475-326 567
Mobiel: 06-52 456 910
E-mail: jubilea@knzv-limburg.nl.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel
Wnd voorzitter/secretaris KNZV L
T 06-54931190

Oproep voor aanmeldingen.

Oproep voor aanmeldingen.

1.  ALV Oolderhof Herten:

Het bestuur van KNZV Limburg organiseert op 9 oktober 2021 een fysiek Algemene Ledenvergadering in Oolderhof te Herten, aanvang 10:00u.

Omdat wij elkaar een lange tijd niet meer gezien en gesproken hebben bieden wij de deelnemers tevens een gratis lunchbuffet aan.

Aanmelden voor deelname aan dit lunchbuffet is wel gewenst, gelieve uw deelname per e-mail door te geven aan het secretariaat van KNZV-L

secretaris@knzv-limburg.nl

Noteer deze datum ook alvast in uw agenda. De vergaderagenda wordt u tijdig nog toegestuurd.

2. Start Up Concert Youtube zangers 11 september Thorn.

Er kunnen nog steeds zangers van uw koor meedoen aan het Start Up Concert op 11 september in het openluchttheater te Thorn.

KNZV Limburg biedt elke deelnemer na afloop 2 gratis consumpties aan.

Aanmelden via knzv.limburg@gmail.com.

Zie ook www.openluchttheaterthorn.nl

Met vriendelijke groeten
Fer van de Winkel
wnd voorzitter/secretaris KNZV L
T 06-54931190

Update Corona Actueel

Corona Actueel

Geplaatst op 18 juni 2021

De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen!

Het is zo ver: het advies voor amateurkoren om niet samen te zingen, is ingetrokken. Ofwel: de vlag kan uit, vanaf 26 juni is er geen bezwaar meer tegen repeteren en kunnen we zelfs weer uitvoeringen verzorgen. Buiten én binnen. Samen zingen: het kan en mag weer!

Dat bleek uit de persconferentie van het kabinet op 18 juni. “Alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer”, zo liet Mark Rutte weten. In antwoord op een vraag na afloop, bevestigde hij nog eens dat zingen weer kan en mag.

Grotere stap 4

Zingen moet nog wel aan de hand van het protocol en dus op anderhalve meter afstand. Vooral van de grote koren vraagt dat qua beschikbare binnenruimte nog wel wat improvisatievermogen. Maar toch: dat het kabinet een grotere stap 4 durft te zetten met inbegrip van de koren, én eerder dan gedacht, is uiteindelijk toch verrassend.

Opgelucht

Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland, is opgelucht en blij. “Ik moet mezelf in de arm knijpen. Dit is het bericht waar we zó lang naar hebben uitgekeken en dat we ook zó ontzettend nodig hadden. Fantastisch dat al die mensen hun liefde voor het zingen weer kunnen oppakken. Al begrijpen we het ook als koren nog voorzichtig zijn, en liever na de zomervakantie weer beginnen. Heerlijk ook dat we als zangers eindelijk af zijn van altijd weer die uitzonderingspositie in al die maatregelen.”

Volgende week past Koornetwerk Nederland het zangprotocol aan op de situatie die vanaf 26 juni van toepassing is. “Maar voor nu mogen amateurkoorzangers genieten van een heerlijk vooruitzicht: weer samen zingen.”

Kijk op deze pagina van het RIVM en scroll naar de ‘Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles’.
Veel succes en zangplezier
Fer van de Winkel
Wnd voorzitter/secretaris KNZV Limburg

Bron: https://koornetwerk.nl/corona-actueel/

Enquête Cultuurconnectie

Beste koor secretaris,

Van Koornetwerk Nederland ontvingen wij het volgende verzoek.

Cultuurconnectie heeft een enquête uitgezet om na te gaan of het geld dat gemeenten hebben ontvangen om de lokale culturele sector te ondersteunen, goed terecht is gekomen. Dat gebeurt op initiatief van de Taskforce culturele en creatieve sector.

De sector wil graag onderbouwd in kaart brengen of die steun effect heeft gehad op lokale culturele organisaties. Bovendien worden de gegevens gebruikt om in kaart te brengen wat er in de toekomst nodig is voor het noodzakelijke corona-herstelplan. Alle culturele organisaties – amateur en professioneel – kunnen de vragenlijst invullen. De enquête bestaat uit 4 vragen en het invullen neemt slechts een paar minuten tijd in beslag.

Het zou fijn zijn als jullie ook deze enquête zouden willen invullen. Zie het artikel op de site van Koornetwerk Nederland: https://koornetwerk.nl/nieuws/enquete-coronasteun-door-gemeenten/

De rechtstreekse link naar de enquête is: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KrlievMc4mgt-atAwYTI42keizxqL8saZwx3yWD3uO3h9w/viewform

Met vriendelijke groet,

Fer van de Winkel
Wnd voorzitter/secretaris KNZV Limburg

Van limburgse gemeenten mogen koren weer zingen

Geachte koor secretaris,

De ontwikkelingen vanwege wat wel en niet mag wegens de corona volgen zich nu wel erg snel op. Lieten wij u vorige week weten dat de koren nog niet mochten zingen, nu blijkt dat diverse Limburgse gemeenten hebben laten weten dat de koren ook weer mogen zingen gezien de sterke daling van de besmettingsgraad en het hoge percentage vaccinaties, met name van onze doelgroep.

Vanaf 5 juni mogen koren weer repeteren met 50 personen in een zaal op 1,5 mtr afstand en met inachtneming van de standaard maatregelen, zoals vooraf aanmelden of presentielijst bijhouden, binnenkomen met mondkapjes en voldoende ventileren en doorspuien voor, tijdens de pauze en na afloop, alsmede desinfecteren. En ook bij verkoudheid, klachten enz. thuis blijven.

Er mag gerepeteerd worden in besloten ruimtes niet toegankelijk voor publiek.

Klaarblijkelijk zit de RIVM nog niet op 1 lijn met de gemeentes en daarom hebben we ook van Koornetwerk Nederland nog geen bericht  hierover,  maar mevr. Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk NL, geeft desgevraagd aan dat het RIVM naar haar mening onvoldoende rekening houdt met de vaccinatiegraad binnen b.v. de mannenkoren. Na 5 juni mogen volgens haar gemeenten niet weigeren dat koren weer gaan repeteren met het protocol 2020. Dit allemaal staat in schril contrast met het advies van het RIVM. Zie ook haar brief aan de ministers!

Ons advies is dat u bij uw gemeente doorgeeft als u met uw koor weer wilt gaan repeteren.

Nog een mededeling inzake de Buma aangiftes.

De Buma heeft afgezien van de jaarlijkse opgave over 2020, omdat er in 2020 wegens Corona nauwelijks uitvoeringen zijn geweest.

De Buma heeft dit gemeld aan Koornetwerk Nederland, maar de secretaris van KNN heeft dit abusievelijk niet naar de bonden doorgestuurd.
Bovendien sluit de termijn van inzenden normaliter per 1 april.

Dus u hoeft over 2020 geen aangifte te doen van uitgevoerde werk.

Met zangers groeten

Fer van de Winkel
wnd voorzitter en secretaris KNZV Limburg