UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg 20210415

ZINGEN MET HENNIE

YouTube-repetitie KNZV-Limburg

Beste bestuurderen zangersvriend,

Wilt u svp onderstaande informatie doorsturen aan uw koorzangers?

Hopelijk heeft u ook weer heerlijk mee gerepeteerd bij “Zingen met Hennie”.\

De online repetities, verzorgd door Hennie Ramaekers,blijven voorlopig beschikbaar via YouTube. U kunt dus altijd in uw eigen tempo de repetities opnieuw bekijken.

De LINK voor donderdag 15 april is:

https://youtu.be/-y5WaYG1N88

De LINK van 8 april:

https://www.youtube.com/watch?v=yY_EKSKJv-I

De LINK van 25 maart:

https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Zo kunt u alle repetities meerdere malen bekijken en/of beoefenen.

Donderdag 15 april zingen we:

 1. Domine, Salvum Fac Regem Nostrum
 2. Das Morgenrot
 3. ImAbendrot

De bladmuziek wordt tevens als bijlage meegestuurd.

Domine Salvum Fac heeft een correctie in maat 34 bij 2e tenor

De volgende repetities zijn op de donderdagen: 

22 en 29 april, telkens van 19.30 – 20.30 uur. 

Wij blijven ontzettend benieuwd naar uw bevindingen en reacties.

Deze, en ook eventuele vragen zijn welkom via mail: knzv.limburg@gmail.com

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink
Coördinator

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter

Herhaling UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg 20210408

ZINGEN MET HENNIE

YouTube-repetitie KNZV-Limburg

Beste bestuurderen zangersvriend,

Wilt u s.v.p. deze informatie doorsturen aan de zanger van uw Mannenkoor:

De online repetitie, verzorgd door Hennie Ramaekers via YouTube is heel succesvol. Inmiddels is deze repetitie van Gegroet, mijn Limburg meer dan 700 keer bekeken.Deze 1e LINK van de repetitie blijft nog bereikbaar via: https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Maar,…………………er komen nog meer repetities en wel op de donderdagen:

8 – 15 – 22 en 29 april, telkens van 19.30 – 20.30 uur.

Donderdag 8 april zingen we:

De LINK voor 8 april: https://www.youtube.com/watch?v=yY_EKSKJv-I

Onze KNZV-adviseur en dirigent Hennie Ramaekers zit vanaf 19.25 uur gereed achter de piano en geeft alle deelnemers de gelegenheid om het geluid goed af te stellen.  Vervolgens start om 19.30 uur de repetitie via YouTube.

Voor de volledigheid stuur ik de bladmuziek mee met dit bericht.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de komende Online YouTube repetitie van a.s. donderdag.

Wij blijven ontzettend benieuwd naar uw bevindingen en reacties.

Deze, en ook eventuele vragen zijn welkom via mail: knzv.limburg@gmail.com

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink
Coördinator

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter

Algemene Leden Vergadering 2021

Aan: De secretarissen van onze aangesloten mannenkoren

Maastricht, 05-04-2021

Geacht bestuur,

Namens het bestuur van KNZV Limburg  doe ik u hierbij de stukken voor de Algemene Leden Vergadering 2021 toekomen.

Wij hebben besloten deze ALV op een nader te bepalen tijdstip in 2021 fysiek te willen houden zodra de corona maatregelen dat zullen toelaten.

Wij zullen u daarover tijdig informeren.

Wel verzoeken wij u bijgaande stukken zorgvuldig te bestuderen en ons uw vragen en opmerkingen, maar ook uw akkoord, binnen 6 weken na datum van dit schrijven aan ons per email te doen toekomen ( zie email adres in kop van deze brief).

U ontvangt de navolgende bijlagen:

 1. Jaarverslag 2021 KNZV Limburg.
 2. Financieel jaarverslag 2020 bestaande uit:
  – Jaarrekening/balans 2020
  – Begroting 2021
  – Toelichting op begroting 2021
  – Verloop reserve 2021
 3. Overzicht en verloop aantallen koren en zangers KNZV Limburg 2015 t/m 2021.
 4. Overzicht en verloop aantallen koren en zangers KNZV Nederland 2006 t/m 2021.

Bestuursmutaties:

Wij zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter voor KNZV Limburg. Fer van de Winkel neemt deze functie voorlopig nog steeds waar als waarnemend voorzitter.

Jan Besouw heeft 2 periodes als bestuurslid gefunctioneerd en stelt zich niet meer herkiesbaar.

Fer van de Winkel heeft ook 2 periodes als bestuurslid gefunctioneerd en stelt zich wel herkiesbaar, wij vragen u om met zijn herbenoeming in te stemmen.

Martin Dieteren van mannenkoor Si-Tard heeft zich inmiddels gemeld om een bestuursfunctie te vervullen, hij is in een eerdere periode al eens bestuurslid geweest, wij dragen hem graag voor tot benoeming.

Wij wijzen er nu reeds op dat in voorjaar 2022 onze penningmeester Wim Wittenbernds zal terugtreden als bestuurslid en penningmeester en wij dus nu reeds op zoek zijn naar een bestuurslid die zijn portefeuille als penningmeester zou willen vervullen.

Uiteraard kunnen statutair vanuit de vereniging ook nu weer kandidaten voor een bestuursfunctie zich aanmelden, u kunt daartoe een voordracht doen aan ons secretariaat, graag ontvangen wij dan aanmeldingen ook  nu weer binnen 6 weken na ontvangst van dit schrijven bij ons secretariaat.

Het bestuur draagt ook voor om de kascontrolecommissie, bestaande uit de
leden van het afgelopen jaar te handhaven namens het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen. Wim Wittenbernds zal deze benaderen voor een afspraak.

Wij wijzen u erop dat indien wij na 6 weken geen reactie van uw vereniging  ontvangen op de nu aangeboden stukken en voordrachten, wij er van uitgaan dat uw vereniging akkoord gaat hiermee.

Wij hopen dat wij u hiermede van dienst zijn en verblijven

Met vriendelijke groeten

Namens bestuur KNZV Limburg

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter en secretaris.

UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg 20210408

ZINGEN MET HENNIE

Beste bestuurder, dirigent en zangersvriend,

De repetitie van 25 maart jl. is meer dan 600 keer bekeken en er zijn zoveel positieve reacties binnengekomen over deze YouTube-repetitie dat we besloten hebben om a.s. donderdag weer te repeteren.

Deze YouTube-repetitie met Hennie Ramaekers  gaat plaatsvinden op

donderdag 8 aprila.s. van 19.30  –  20.15 uur.

Wij nodigen u langs deze weg dan ook van harte uit en gaan er vanuit dat heel veel zangers deze mogelijkheid willen meemaken.

Aan u, als bestuur,verzoeken we dan ook om uw koorzangers te informeren en uit te nodigen over de YouTube repetitie van 8 april  a.s.

U ontvangt begin volgende weekde LINK (koppeling) welke alle zangers nodig hebben om de repetitie te kunnen volgen. De bladmuziek ontvangt u als bijlage bij deze brief.

Op onze websiteKNZV-Limburg  :> Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube staan een aantal documenten als voorbeeld om  vrijblijvend te gebruiken indien u zelf ook aan de slag wilt gaan met online repetities.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de repetitie van donderdag 8 april a.s. Dirigent Hennie Ramaekers gaat om 19.25 uur live zodat mensen de gelegenheid krijgen om hun apparatuur/ geluid goed af te stemmen.

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink
Coördinator

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter

Met eventuele vragen  kunt u terecht via mail knzv-limburg@gmail.com

PS:L de 1e repetitie blijft beschikbaar via YouTube:  https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Bijlagen:

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg 

Beste bestuurderen zangersvriend,

Had u de LINK voor de repetitie van morgenavond nog doorgestuurd aan al uw zangers in het koor?

De LINK naar de repetitie is: https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Onze KNZV-adviseur en dirigent Hennie Ramaekers zit op donderdag 25 maart vanaf 19.25 uur gereed achter de piano en geeft alle deelnemers de gelegenheid om het geluid goed af te stellen.  Vervolgens start om 19.30 uur de repetitie via YouTube.

KNZV-Limburg  :

> Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube> YouTube repetitie  en > YouTube workshop.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de komende Online YouTube repetitie van donderdag 25 maart a.s.

Wij zijn tevens ontzettend benieuwd naar uw bevindingen en reacties.

Deze zijn welkom op knzv.limburg@gmail.com

Bijlage: Klik hier bladmuziek Gegroet, mijn Limburg  Leon Hermans ( KNZV muziekbibliotheek)

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink                         Fer van de Winkel
Coördinator                            Waarnemend voorzitter

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg

Beste bestuurderen zangersvriend,

Bijna is het zover en gaan we als één groot Limburgs mannenkoor samen Online “Gegroet, gegroet mijn Limburg zingen”.

Onze KNZV-adviseur en dirigentHennie Ramaekerszit op donderdag 25 maart vanaf 19.25 uur gereed achter de piano en geeft alle deelnemers de gelegenheid om het geluid goed af te stellen.Vervolgens start om 19.30 uur de repetitie via YouTube.

De LINK naar de repetitie is: https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Wij verzoeken u om deze LINK aan uw koorzangers door te sturen en tevens uit te nodigen voor deze YouTube repetitie op 25 maart a.s.

Deze uitnodiging gaat naar alle secretarissen van de mannenkoren in KNZV-Limburg en wordt komend weekend tevens, inclusief de bladmuziek op onze website geplaatst;

KNZV-Limburg  :

> Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube> YouTube repetitie  en > YouTube workshop.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de komende Online YouTube repetitie van donderdag 25 maart a.s.

Wij zijn tevens ontzettend benieuwd naar uw bevindingen en reacties.

Deze zijn welkom op knzv.limburg@gmail.com

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink                                 Fer van de Winkel
Coördinator                                   Waarnemend voorzitter

YouTube-repetitie KNZV-Limburg

UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg         

Beste bestuurder, dirigent en zangersvriend,

Helaas mogen we vanwege de aanhoudende Corona pandemie nog niet fysiek bij elkaar komen om onze geliefde hobby te  beoefenen. Diverse mannenkoren binnen KNZV-Limburg zijn echter niet bij de pakken gaan neerzitten en zijn op verschillende manieren aan het repeteren gegaan. Ook is er een groeiend aantal zangers dat elke zaterdagochtend meezingt op YouTube bij “Zing als van Zelf”.  Een echte aanrader! Wel even aanmelden hiervoor.

Onze KNZV-adviseur en dirigent Hennie Ramaekers repeteert al geruime tijd,  wekelijks, met zijn koren via YouTube. Op onze website staat bij Online Technieken, bereikbaar via Kennisbank,  uitgebreide informatie over repeteren via YouTube.

Het lijkt ons, adviseur/dirigent Hennie Ramaekers en het bestuur van KNZV-Limburg een geschikt momentom de OORVERDOVENDE STILTE TE DOORBREKEN en alle koren in de gelegenheid te stellen om zo’n online repetitie “live” mee te maken via YouTube.

Deze YouTube-repetitie gaat plaatsvinden op

donderdag 25 maart a.s.  van 19.30  –  20.15 uur.

Wij nodigen u langs deze weg dan ook van harte uit en gaan er vanuit dat heel veel zangers deze mogelijkheid willen meemaken.

Aan u, als bestuur,verzoeken we dan ook om uw koorzangers te informeren en uit te nodigen over de YouTube repetitie van 25 maart a.s.

U ontvangt gelijktijdig de bladmuziek. De LINK (koppeling) welke alle zangers nodig hebben om de repetitie te kunnen volgen, ontvangt u op een later moment. ( rond 20 maart a.s.)

Op onze website KNZV-Limburg  :> Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube staan een aantal documenten als voorbeeld om  vrijblijvend te gebruiken indien u zelf ook aan de slag wilt gaan met online repetities.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de repetitie van donderdag 25 maart a.s. Dirigent Hennie Ramaekers gaat om 19.25 uur live zodat mensen de gelegenheid krijgen om hun apparatuur/ geluid goed af te stemmen.

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink                         Fer van de Winkel
Coördinator                           Waarnemend voorzitter

Met eventuele vragen  kunt u terecht via mail knzv.limburg@gmail.com

Bijlage: Klik hier bladmuziek Gegroet, mijn Limburg  Leon Hermans ( KNZV muziekbibliotheek)

KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 18 januari 2021

Onderwerp  : KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, dat het KNZV op 18 januari 2021 een collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU heeft afgesloten voor het jaar 2021. De belangrijkste reden van het KNZV om een collectieve overeenkomst af te sluiten is om de aangesloten koren te ontzorgen en om in aanmerking te komen van de door de FEMU aangeboden kortingen.

Voor 2021 bedraagt het geïndexeerde basistarief voor individuele koren € 3,28 (excl. Btw) per koorlid per jaar. Het KNZV is voor de bij haar aangesloten koren na aftrek van een instroomkorting, modulaire kortingen alsmede een Coronakorting een tarief overeengekomen van € 1,39 (excl. Btw). Dit is € 1,68 per koorlid per jaar inclusief btw.

De premie voor 2020 is niet in de bondscontributie doorberekend, omdat KNZV Nederland de helft voor haar rekening heeft genomen en de vier Regionale KNZV Verenigingen de andere helft. Of en hoe de premie voor 2021 wordt doorberekend zult u spoedig vernemen van uw Regionale Vereniging. Dit is afhankelijk van de begroting 2021 en de reserves van uw Regionale Vereniging.

Het KNZV heeft de verkennende besprekingen m.b.t. deze overeenkomst tevens gedaan namens de bonden Holland Harmonie, Shanty Nederland en de BVSL. Wij zullen in 2021 met andere korenbonden met de FEMU in overleg gaan over een mogelijk gezamenlijk tarief vanaf 2022. De FEMU is bereid om bij voldoende deelname een schaalkorting toe te passen.

Wat/wie is de FEMU?

De FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen (reproduceren) en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden.

Wat innen BUMA, STEMRA, FEMU en de stichting Leenrecht:

De BUMA int uitvoeringsrechten en verdeelt deze onder de rechthebbenden (componisten, arrangeurs, tekstdichters etc.). Koornetwerk Nederland, waar het KNZV lid van is, heeft een collectief contract met de BUMA afgesloten voor alle aangesloten korenbonden. Momenteel is de jaarlijkse BUMA-bijdrage € 3,18 per koorlid per jaar en deze is opgenomen in de bondscontributie. De BUMA vraagt jaarlijks aan de aangesloten koren een opgave van de uitgevoerde werken van het voorafgaande jaar.

De STEMRA int vergoedingen voor muziek op de website en voor vastlegging van muziek op CD en DVD. Licenties hiervoor dienen de koren zelf te regelen.

De FEMU int reproductierechten voor de bij haar aangesloten muziekuitgeverijen op grond van de Auteurswet.

De Stichting Leenrecht int leenrechten over uitgeleende muziek van de bibliotheek. Het KNZV neemt deze kosten voor haar rekening en rekent dit niet door aan de koren. Het leenrecht wordt niet berekend over stukken waarvan het KNZV de rechten heeft afgekocht.

Wat is ons belang van onze bijdrage aan genoemde instellingen?

Ons belang is, naast het feit dat we legaal bezig zijn, dat er gelden terecht komen bij componisten en arrangeurs van mannenkoormuziek, waardoor zij worden aangemoedigd om weer nieuwe mannenkoormuziek te componeren en te arrangeren. Door de FEMU worden de muziekuitgevers in staat gesteld om voor ons muziek uit te blijven geven.                                                                                                                         

Wat mogen de aangesloten koren  op grond van de afgesloten licentie?

 • Bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:
 • Voor een enkel (max. 5), later bijgekomen koorlid; Nieuwe bladmuziek dient natuurlijk ook voor de nieuwe leden te worden aangeschaft.
 • Om aantekeningen op te maken; Dit geldt ook voor uitgeleende bladmuziek; Dit kon voorheen niet, omdat de originele bladmuziek immers weer teruggestuurd dient te worden!
 • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen en om de originele koorpartij te vergroten ten einde de leesbaarheid te vergroten
 • Van kopieën zingen, mits u kunt aantonen, dat u de originele bladmuziek in bezit hebt. Dat geldt ook voor concerten. Houdt daarom een administratie bij van de onlangs aangeschafte bladmuziek of bewaar de betreffende facturen.
 • De aangeschafte muziek (evenveel als het aantal koorleden) digitaal beheren en bijvoorbeeld op pdf aan de leden verstrekken.
 • De bladmuziek op een besloten gedeelte van uw website plaatsen.
 • Songteksten projecteren of in programmaboekjes (max. 500) afdrukken.
 • Vanaf tablets, Ipads etc, zingen!

Voorwaarden:

De bladmuziek mag uitsluitend in zijn oorspronkelijke vorm worden verveelvoudigd. Weglatingen, wijzigingen of toevoegingen in de bladmuziek zijn, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbenden, niet toegestaan!

Alle koren schaffen voor ieder koorlid originele bladmuziek aan, indien en voor zover originele bladmuziek in de handel verkrijgbaar is. Dat was voorheen ook al van toepassing! Dit geldt uiteraard niet voor werken, die rechten vrij zijn (Publiek Domein). Indien u muziek laat arrangeren dient de arrangeur dit aan te vragen en het copyright onderaan de partituur en of koorpartij te vermelden.

De bij het KNZV aangesloten koren zullen niet meer door de FEMU worden benaderd. Indien u wel door de FEMU wordt benaderd, neem dan contact op met ondergetekende.

Koos van Herk, secretaris KNZV              Email: j.vherk@ziggo.nl

Bijlage overeenkomst

NIEUWSBRIEF KNZV LIMBURG DECEMBER 2020.

Maastricht, 21-12-2020

Geachte koorsecretaris,

Hierbij ontvangt u in bijlage de nieuwsbrief van KNZV Nederland december 2020.

Verder ontvangt u in bijlage de begroting van KNZV Limburg voor 2021, deze had u nog tegoed van ons.

Algemene Ledenvergadering:

In November ontving u van ons de stukken voor de ALV die wij dit jaar helaas niet hebben kunnen houden vanwege de corona omstandigheden, te weten

 • kandidaatstelling voorzitter Fer van de Winkel en de 2 nieuwe
 • bestuursleden Olaf Schouten en Leo Zeegers.
 • Notulen jaarvergadering 2019
 • Financieel jaarverslag 2019
 • Verslag kascontrolecommissie

Wij vroegen u voor of uiterlijk op 15 november te willen reageren.

Er hebben 6 van de 64 koren direct gereageerd en de overige koren gaan akkoord, immers bij geen reactie mocht het bestuur van een akkoord uitgaan van de toegezonden stukken en instemming van de benoemingen, waarvoor onze dank.

Aangezien de overige koren dus niet hebben gereageerd, beschouwen wij dit als akkoord met de jaarstukken en de voordracht van de bestuursleden.

Wij hopen overigens dat wij in 2021 wel weer een fysieke Algemene Leden Vergadering kunnen houden.

Overigens heeft zich wel een nieuw bestuurslid aangemeld, nl Martin Diederen, een oude bekende, hij is bestuurslid van KNZV Limburg geweest van 2006 t/m 2015, Martin is lid van het mannenkoor Si-Tard uit Sittard. Wij dragen hem voor als bestuurslid en zullen hem officieel benoemen tijdens de eerstvolgende ALV.  Tot dan draait Martin alvast mee in het bestuur.

Bestuur samenstelling:

Tijdens onze bestuursvergadering van 9 december zijn de bestuurstaken als volgt verdeeld.

 • Waarnemend voorzitter        Fer van de Winkel
 • Vice voorzitter                         Leo Zeegers
 • Secretaris                                 Fer van de Winkel
 • 2e secretaris                            Olaf Schouten
 • Penningmeester                     Wim Wittenbernds
 • Bestuurslid                              Jan Besouw
 • Bestuurslid                              Will Selen
 • Aspirant Bestuurslid              Martin Diederen

Leo Zeegers en Martin Diederen hebben zich tevens beschikbaar gesteld als lid voor de Verenigingsraad KNZV.

Afgesproken is dat wij op zoek gaan naar een definitieve voorzitter eventueel van buiten de verenigingen, Fer van de Winkel houdt de benoeming tot voorzitter nog even aan en blijft waarnemend voorzitter. Hij neemt de functie van secretaris op zich omdat daar geen gegadigden voor waren en het secretariaat te belangrijk is om onbezet te blijven.

Olaf Schouten verzorgt de coördinatie van de jubilea in verband met het vermoedelijke langdurige herstelproces van Will Selen die momenteel verblijft in het Zorghotel te Roermond.

Leo Zeegers neemt de PR onder zijn hoede samen met Jan Besouw.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel, waarnemend voorzitter en secretaris KNZV Limburg

Bijlagen:         nieuwsbrief van KNZV Nederland december 2020
begroting van KNZV Limburg voor 2021.

Bijlage:

Begroting 2021 versie 19-12-2020

NIEUWSBRIEF 06-11-2020

Hierbij deel ik u mede dat onze secretaris Henk Clevers per
30 oktober jongstleden zijn werkzaamheden bij KNZV Limburg heeft beëindigd.

Het bestuur is Henk Clevers veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden die hij gedurende 3 jaar voor KNZV Limburg verricht heeft.

Voorlopig zullen de secretariaatswerkzaamheden binnen het bestuur worden opgevangen. Alle correspondentie voor het secretariaat zal verlopen via onze waarnemend voorzitter Fer van de Winkel.

Het bestuur is uiteraard op zoek naar een nieuwe secretaris en doet een oproep aan de leden om te kijken of er onder u iemand is die belangstelling heeft voor deze functie. Gegadigden kunnen contact opnemen met Fer van de Winkel, tel. 06-54931190 of email fervdwinkel@gmail.com.

Verder vraag ik nogmaals aandacht voor uw reactie op de aan u per email toegezonden stukken voor de ALV te weten:
–        kandidaatstelling voorzitter en 2 nieuwe bestuursleden
–        Notulen jaarvergadering 2019
–        Financieel jaarverslag 2019

Uw reacties ontvangen wij graag voor of uiterlijk op 15 november a.s.
op het email adres secretariaatknzvlimburg@gmail.com

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel, waarnemend voorzitter