image001

ROME, DE EEUWIGE STAD

image001ROME, DE EEUWIGE STAD | Respighi als muzikale reisleider
Spelende kinderen, marmeren beelden, pittoreske piazza’s, Romeinse legioenen en duistere catacomben. Wie kan het zich niet voor de geest halen? In zijn orkestwerk Pini di Roma schetst Respighi een kleurrijk portret van zijn lievelingsstad Rome gezien vanuit het perspectief van, jawel, de pijnbomen…! Deze oeroude pini staan op de absolute hotspots van Rome, zoals de Via Appia – een van de belangrijkste oude Romeinse wegen – en het alom bekende park Villa Borghese. Ze hebben een schat aan verhalen te vertellen.
Nog meer verhalende muziek komt van de grote romantische componist Richard Strauss. Hij componeerde de schelmenstreken van Tijl Uilenspiegel. De Franse meestercomponisten Ravel en Dutilleux lieten zich door verhalen over oorlog en bevrijding inspireren tot intense muziek over vergankelijkheid en liefde voor het leven. En passant brengt Dutilleux ook nog een ontroerende ode aan oorlogsheld Anne Frank. Orkestkleuren in optima forma!
Theater aan het Vrijthof | vrijdag 27 september 2019 | 20.00 uur
Kaarten met korting zijn telefonisch te bestellen via 043 350 55 55 met kortingscode ZV1920.
– jongerenkaarten – t/m 30 jaar | € 10,00
– reguliere kaarten – vanaf 31 jaar | 3) € 16,80 / 2) € 25,60 / 1) € 29,60 / € 33,60
*De korting is reeds verwerkt in bovengenoemde prijzen. De korting is niet van toepassing op jongerenkaarten à € 10,00, reeds gekochte kaarten of in combinatie met andere aanbiedingen. Vol=vol.

 

Zangvereniging met korting naar philharmonie zuidnederland in Maastricht

2019 Reuver 1

Een heel gelukkig, gezond en muzikaal 2019

Beste koorliefhebber,

We wensen U een heel gelukkig, gezond en muzikaal 2019. Het nieuwe jaar is alweer een tijdje oud, de herinneringen aan mooie concerten en activiteiten nemen we mee naar het nieuwe jaar. Ook in 2019 hopen we dat veel van onze mannenkoren activiteiten organiseren waar we trots op kunnen zijn. 

Op onze website is het nog steeds mogelijk om de AGENDA te vullen met uw concert en/of bijzonder activiteit. Nadat u bent ingelogd in het ledenportaal is het mogelijk om via de knop aanmelden uw activiteit in de agenda te plaatsen. Formulier invullen en inzenden maar. foto’s / posters mogen niet groter zijn dan 2048kB.

Bent u gebruiker van facebook? Dan is het mogelijk om uw activiteiten zelf te plaatsen op onze facebook pagina. Bij voorkeur vergezeld van een foto en/of poster. Reageren op bestaande berichten mag natuurlijk ook.

KNZV Limburg wilt u zoveel mogelijk blijven informeren via nieuwsbrieven, de website en ook facebook. Informatie waar we als bestuur met KNZV over praten, maar ook nieuws van VNK, het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg, ofwel de belangenbehartiger van alle koren in Limburg. Uw eigen bijdrage blijft uiteraard altijd welkom.

Maar wij willen ook graag weten wat er in uw koor leeft. Heeft u bijvoorbeeld ook een koorblad of Nieuwsbrief? De digitale vorm willen we heel graag van u ontvangen. Mailen mag naar Secretaris KNZV-Limburg <secretariaat@knzv-limburg.nl>;

Ook willen we graag weten met welke vragen u zit, welke muziek slaat er bij uw koor op het repertoire en maakt u ook gebruik van onze KNZV bibliotheek? Tips hoe het beter kan?

We horen het graag van U!!

2019 Reuver 1

Welke activiteiten zijn er ( bij ons bekend) op dit moment in de koorwereld?

Het Reuvers Mannenkoor organiseert  op woensdag 16 januari voor hun ledenwerving een Zang Clinic

Meer informatie via www.reuversmannenkoor.nl


 Aanmelden voor het KNZV Mannenkoorfestival 2020                                                  

2019KNZV NL logo

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 februari 2019.  Elke secretaris heeft de info-set ontvangen. Deze set wordt binnenkort ook op de website geplaatst.

Naast het mannenkoorfestival wordt er tevens een landelijk concours georganiseerd.

Het reglement KNZV Concours zullen we binnenkort vernieuwen op onze website van KNZV-Limburg. Voor dit concours worden er voorrondes georganiseerd op 2 november 2019. De tien beste koren gaan door naar de landelijke finale.

Tevens is er op 30 maart a.s. een Bondsdag van KNZV te Utrecht. Ook deze info set is aan alle secretarissen verstuurd. Inschrijven vóór 15 februari a.s. De volgende sprekers/inleiders hebben reeds toegezegd te zullen komen:

 • Daphne Wassink; voorzitter van Koornetwerk Nederland
 • Monique Senft; accountmanager van Buma m.b.t. uitvoeringsrechten e.d.
 • Marijke de Wit; choreografe m.b.t. podium presentatie

Het gemengde koor Franciskoor Venlo is op zoek naar tenoren (met ervaring) voor de uitvoering van Mozarts Requiem.

Deze uitvoering is op 13 april in Domani Venlo.Voor meer informatie bezoek je hun website.


INTERKULTUR organiseert de World Choir Games 2020 in Antwerpen en Gent, 5 – 15 juli 2020. Een informatiebijeenkomst hierover is op 3 febr. te Ede. 


Interesse in een muzikaal uitje voor het hele koor? Ga dan eens op zondag naar Amsterdam. Iedere eerste zondag van de maand organiseert InterVocaal een inloopkoor in de Oude Lutherse Kerk op het Spui. Aantrekkelijke groepskorting. Ook heel leuk om met partner samen te doen, samen zingen of de partners gaan shoppen in Amsterdam. Ook heel goed te doen met een (goedkope) treinkaart.

De zangprojecten van InterVocaal worden met veel plezier geleid door Rinske van der Meer – dirigent, zangeres en Martijn Vriesman, pianist. Met humor en aanstekelijk enthousiasme krijgen ze iedereen aan het zingen.


Nog eens terug kijken naar de opnames van het Mannenkoorfestival KNZV-Limburg 2017. Kijk via ons YouTube kanaal


Is uw koor ook een ledenwerf-actie aan het organiseren? De ambassadeursregeling is ook in 2019 van toepassing. De regeling waar u éénmalig gebruik van mag maken treft u aan via: https://www.knzv-limburg.nl/nieuws-archief/nieuws/149-regeling-inzet-knzv-ambassadeurs-bij-ledenwerfacties-koren

Het Sittards Mannenkoor Si-Tard organiseert haar jaarlijkse SING-IN Si-Tard op woensdag 13 maart in hun repetitielokaal het Jochem Erenshoes, Kloosterplein 3 te Sittard. 

Ook dit jaar maken we weer gebruik van KNZV- Limburg ambassadeur Math Dirks. Samen met dirigent Emmanuël Pleijers laten we de gastzangers proeven aan de mannenkoorzang en de sfeer bij Si-Tard. De afgelopen jaren is steeds opnieuw gebleken dat we de beste “aanwas” krijgen via  netwerken van onze eigen zangers. Ook facebook blijkt een goed wervingskanaal te zijn.

50pct 2019 A6 SING IN 13 mrt v050nw 2019 A6 SING IN 13 mrt vAZ


 Het Venrays Mannenkoor heeft een repetitie-weekend in de planning staan en wel van vrijdag 8 febr 16.30 – zondag 10 febr 16.00 uur.  KNZV-L wenst hun een gezellig en muzikaal weekend en is benieuwd naar hun aanpak en ervaringen. U ook?  Meer informatie over het koor op: https://www.venraysmannenkoor.nl/


Het Geleens Mannenkoor Mignon en het Sittards Mannenkoor Si-Tard spreken al geruime tijd om eens gezamenlijk op te treden als één koor in Sittard-Geleen. Op dit moment worden er muzikale keuzes gemaakt, bladmuziek aangeschaft en arrangementen gemaakt. Op 18 sept 2019 is het 75 jaar geleden dat de gemeenten Sittard en Geleen werden bevrijd. Een prachtige gelegenheid om dus gezamenlijk op te treden in de Schouwburg de Domijnen. In een volgende Nieuwsbrief laten we de organisatie van dit project weer verder aan het woord.


Heeft u interesse om een koorproject onder de aandacht te brengen? Laat het weten aan de PR-commissie. We maken heel graag plaats voor uw project/koor.

Veel leesplezier namens KNZV – Limburg

Nieuwe voorzitter KNZV Nederland

Tijdens de vergadering van de Verenigingsraad en het Algemeen Bestuur op 21 april j.l. is Herman Janssen, voorzitter KNZV Limburg benoemd tot landelijk voorzitter.

Aftredend conform statuten (volledige termijn uitgediend) was Adrie Bout die bedankt werd voor zijn inzet als voorzitter en vice voorzitter, hetgeen vergezeld ging met enkele flessen wijn.

Bestuurssamenstelling 1

Nieuwe samenstelling van het bestuur

De zoektocht naar een nieuwe secretaris heeft succes gehad. Henk Clevers heeft zich na een korte oriëntatie bereid beschikbaar gesteld als kandidaat. Het bestuur is daarmee verguld en vraagt de vergadering deze kandidaat te benoemen hetgeen bij acclamatie plaats vond.

Van de 3 aftredende bestuursleden waren er 2 herkiesbaar en werden benoemd, n.l. Wim Wittenbernds en Luc Dupuits.

Lambert Joosten heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. Voorzitter Herman Janssen bedankte Lambert voor zijn unieke inbreng en opvatting over PR. Stimulering van de zangers met name door de digitale nieuwsbrief stond daarbij centraal. Jammer dat er na 1 termijn een einde komt aan deze periode. Het bedankje werd vergezeld door een fles wijn.

Er is nu wel een vacature voor een bestuurslid PR. 

 Bestuurssamenstelling 1  Bestuurssamenstelling 2
Lid van verdienste 1

Hulde, 3 x een nieuw lid van verdienste

Na 7 jaren secretariaat werkzaamheden is op de voorjaarsvergadering afscheid genomen van Lenie Berben en is zij benoemd tot lid van verdienste vanwege haar bijdrage aan het goed functioneren van het KNZV Limburg bestuur.

Gert Uphoff heeft er voor gezorgd dat het digitale tijdperk ook voor KNZV Limburg werkelijkheid werd door de bouw van websites, het ontwikkelen van KorenOnline om koren te helpen om zelf een website te beheren en het bestuur te adviseren op het gebied van ICT. Meer dan voldoende reden om hem bij zijn afscheid even goed in het zonnetje te zetten. Daarom bedankt Gert!

Onvermoeibaar pleitbezorger van de zang en het stimuleren van initiatieven om tot bijzondere projecten en uitvoeringen te komen. En dat n.n. via Facebook ook aan de hele wereld te laten weten. Zo mag het werk van Piet Besselink worden aangeduid. We hopen dat Piet nog vele jaren in staat en gemotiveerd mag zijn om hiermee door te gaan en willen onze waardering daarvoor tonen met deze benoeming tot lid van verdienste.

 Lid van verdienste 1  Lid van verdienste 2
  Lid van verdienste 3

Ward Swingle Cursus (koordirectie)

Graag willen wij de Ward Swingle Cursus bij u onder de aandacht brengen – de allereerste zomercursus voor dirigenten in de lichte muziek (popkoren, vocal groups, etc.) in Nederland.
Wij organiseren dit jaar de eerste editie en zijn zodoende op zoek naar dirigenten die baat hebben bij onze cursus. Wij denken dat onder uw leden wellicht mensen bevinden voor wie deze cursus interessant zou zijn. 
 

Festivalfoto

Geslaagd Festival in Tegelen

“Het waren 2 geweldige dagen”, staat in de notulen van van de oktobervergadering van het KNZV Limburg bestuur en dat waren het. Er vielen veel mooie en leuke momenten te noteren tijdens de optredens van de 15 deelnemende koren en ook tijdens de workshops in het weekend van 14 en 15 oktober j.l..

De verrichtingen waren thuis te volgen omdat ze via Facebook werden gestreamd en de opnames zullen ook worden gebruikt in het KNZV Limburg YouTube kanaal om er als mannenkoren van te leren. Feed back van de deelnemende koren is ook gegeven en dat wordt nogmaals gevraagd van degenen die dit nog niet gemeld hebben aan de PR-cie.

Tijdens de najaarsvergadering zullen de compilaties van optredens en workshops worden getoond die nu al op YouTube staan.
Bezoek daarvoor het Youtube kanaal.

Voor publicatie van de volledige opnames wordt per koor nagegaan of er zwaarwichtige redenen zijn om het principe om van elkaar willen leren, niet te realiseren. In de komende maanden zullen de opnames vanuit verschillende invalshoeken verder besproken worden in de PR-uitingen.

Festivalfoto

Een knuppel in het Hanenhok

Soms moet je maar eens de knuppel durven gooien in het KNZV-Limburg-Hanenhok.

Onderstaand de discussie welke ik op FB van KNZV plaatste op 6 november 2017.

Mannenkoren hebben geen interesse in gratis PR!! Dat durf ik gerust te stellen;

 • Onze mannenkoren maken nauwelijks tot geen gebruik van de gratis Concertkalender op de website van KNZV-Limburg.
 • Slechts enkele koren zijn actief om hun informatie op Facebook te plaatsen en zo gratis te promoten.
 • Websites van mannenkoren zijn vaak weken of maandenlang niet actueel gemaakt.
 • Nieuws brief wordt mondjesmaat gelezen, laat staan reacties hier op
  > van de 2915 leden (69 koren) zijn er slechts 331 geabonneerd op deze Nieuwsbrief. (status 17 november)
 • Workshops welke in voorgaande jaren door VNK-Limburg werden georganiseerd voor HaFa en Koren werden nauwelijks door koorbestuurders bezocht.
 • Het helpt natuurlijk ook niet als een bestuurder in de krant uithaalt naar de mannenkoren en deze alleen maar afdoet als grijze en kale koppen.
 • Van de andere kant schijnt o’n opmerking wel een van de weinige mogelijkheden te zijn dat de schrijvende pers in beweging komt om over de koormuziek te schrijven.
 • Natuurlijk zijn er een aantal mannenkoren, bestuurders en ook zangers actief op de facebookgroep van KNZV-Limburg en hun eigen sites waarvoor dank.

Dus mannen… Laten jullie het zo maar gebeuren dat een mooi deel van ons cultureel erfgoed langzaam verdwijnt?

Ben benieuwd of er überhaupt gereageerd wordt op dit bericht. Natuurlijk mag je het ook laten bezinken en alvast aantekeningen maken voor onze najaarsvergadering op zaterdag 25 november in Linne.
Als het juist is wordt je via jouw koor voor die tijd ook geïnformeerd over het KNZV-Limburg werkplan 2018-2020.
Onderdelen in dit plan zijn: Werkwijze, Muziek incl vorming en opleiding, vernieuwing uitvoeringspraktijk, vormen van samenwerking en PR.

EEN GOEDE TOEKOMST KOMT NIET VANZELF, WIJ MOETEN HEM MAKEN.

Met vriendelijke groeten,
Piet Besselink

2017 CD presentatie 9 dec

Nieuwe CD Martin Hurkens

2017 CD presentatie 9 decHallo bestuurders en zangers,

Onze KNZV Limburg ambassadeur Martin Hurkens heeft net een nieuwe CD uitgebracht: “Passione”.
Op deze CD staan prachtige werken als The Rose, All of me, Perfect Love en nog veel meer moois. De CD wordt overigens op 9 december officieel gepresenteerd, zie poster.
Van Martin mogen we deze CD aan alle koorzangers van KNZV Limburg aanbieden met maar liefst een korting van € 5,00! Dus voor € 10,00 uur kun je dit muziekjuweeltje al in je schoen of onder de boom krijgen.
Indien deze bestellingen via de koorsecretaris kunnen lopen naar mij op mailadres knzv.limburg@gmail.com  dan zorg ik dat de bestelling bij Martin komt.
Martin is genegen om de CD’s naar de koren te brengen, te signeren en uit te reiken.

Binnenkort is de CD ook te horen via L1 radio en tevens is Martin binnenkort te gast bij Avondgasten van L1. En we houden u natuurlijk op de hoogte via facebook van KNZV Limburg.

Willen jullie s.v.p. de koorzangers van jullie koor op de hoogte brengen van dit nieuws?

Piet Besselink

PR – KNZV-Limburg