Online te zingen via YouTube

In samenwerking met onze muziekadviseur Hennie Ramaekers en medewerking van het Reuvers Mannenkoor heeft Piet Besselink een handleiding en instructie voor Online te zingen  via YouTube opgesteld.

Het artikel, met duidelijke instructies voor de dirigent en de koorzangers, inclusief Pdf, staat op onze website: https://www.knzv-limburg.nl/nieuws/412-informatie-online-repetities-via-youtube

En is tevens gedeeld met de facebook-pagina’s

KNZV-Limburg, Rayon Swentibold, Koren in Zuid-Midden en Noord Limburg en zang-collega’s.

Wij wensen u veel succes en zangplezier als u met deze online methode aan de slag gaat.

Wij zijn ook benieuwd naar uw ervaringen hiermee. Laat het ons weten.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel
waarnemend voorzitter KNZV Limburg

T 06-54931190

VerenigingsMonitor 2021

Doe mee aan de VerenigingsMonitor 2021 

Het Huis voor de Kunsten Limburgondersteunt kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in onze provincie. Om een actueel beeld te krijgen van hoe het culturele verenigingsleven (vooral nu tijdens de coronapandemie) ervoor staat, voert het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) samen met het Huis voor de Kunsten Limburg en andere partners de VerenigingsMonitor 2021 uit.

Het onderzoek
Het belang van muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, fotoclubs, dansverenigingen, etc. voor onze samenleving is groot.Met meer kennis over het culturele verenigingsleven kunnen overheden, culturele koepelorganisaties en ondersteunende instellingen als het Huis voor de Kunsten Limburg hun beleid en diensten beter afstemmen op actuele ontwikkelingen en behoeften en daarmee verenigingen en stichtingen versterken. Dit jaar worden met de VerenigingsMonitor ook de gevolgen van de coronapandemie voor het verenigingsleven in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere belangrijke partijen die de sector steunen.

In 2018 vond de eerste editie van de VerenigingsMonitor plaats, de resultaten daarvan vind je hier: https://www.lkca.nl/publicatie/verenigings-monitor-2018/ 

Meedoen
Je kunt meedoen aan de VerenigingsMonitor als:

  1. je bestuurder bent van een culturele vereniging of stichting;
  2. de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers;
  3. de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst, dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, foto’s maken, schrijven, etc.

De vragenlijst kan t/m 14maart 2021 worden ingevuld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

Meteen naar de vragenlijst: https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

Meer informatie over de VerenigingsMonitor vind jevia LKCA: https://www.lkca.nl/artikel/verenigingsmonitor-2021

KNZVL logo 600 breed

KNZV-Limburg: Voorzitter gezocht!

KNZV – Limburg:Voorzitter gezocht!

De functie van voorzitter is per direct vacant!

K.N.Z.V.-Limburg is een organisatie, die 64 Limburgse mannenkoren met 2.583 zangers overkoepelt. Zij komt op voor de belangen van de mannenkoorzang in Limburg. Meer concreet door het aanbieden van een pakket van diensten en activiteiten, waarmee de mannenkoren gebaat zijn.

Als voorzitter ben je de spil van ons bestuur en werk je nauw met de andere bestuursleden samen. Je zit de vergaderingen voor en draagt zorg voor een goede taakverdeling. Je helpt mee met het richting geven aan de koers van de vereniging. En je vertegenwoordigt de vereniging bij officiële aangelegenheden.

Hebt je wat tijd over en houd je van een uitdaging, we maken graag kennis met je. Dan bekijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Misschien ook ken je in je vrienden- of kenniskring iemand die hier belangstelling voor kan hebben. Neem  contact op met de secretaris Henk Clevers en stuur stuur een e-mail naar secretariaatknzvlimburg@gmail.com

28 maart a.s tevens jaarlijkse ledenvergadering te Linne, Oolderhof.

KNZVL logo 600 breed

2016 logo KNZV Limburg

Nieuwsbrief KNZV-Limburg Jaargang 2020 nummer 3

2016 logo KNZV Limburg

Met verbijstering en verslagenheid hebben wij kennis genomen van  het plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid

 

BERT THIMISTER

Hij stond net op het punt om het voorzitterschap van onze Limburgse vereniging als ook het voorzitterschap van het landelijk bestuur op zich te nemen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Wij zijn Bert zeer erkentelijk voor al zijn inspanningen ten behoeve van de Limburgse mannenkoorzang. We wensen zijn familie en zangvrienden veel kracht en sterkte toe in de komende tijd.

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond Limburg. Lees meer…

 

Bestuur KNZV Limburg in “Roller-coaster” scenario belandt……………………

Begin maart werd het bestuur van KNZV Limburg geconfronteerd met het plotselinge en onverwachte vertrek van voorzitter Herman Janssen, die tevens landelijk voorzitter was.

Herman was tot dan toe een stuwende kracht binnen onze KNZV organisatie om de regionale verenigingen binnen boord te houden na het vertrek van Noord-Brabant en Zeeland en daarnaast oa. om alle perikelen inzake de Femu in goede banen te leiden.

Terwijl ons bestuur bezig was met de laatste voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2020 in Oolderhof te Herten moesten we noodgedwongen ook nog op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Toen kwam op 12 maart de boodschap van onze premier Mark Rutten dat met onmiddellijke ingang vanwege de maatregelen door de Coronacrisis alle bijeenkomsten met meer dan 5 personen niet langer werden toegestaan, sluiting van de horeca, waarmee ook sluitingen van gemeenschaps- en buurthuizen werden gelast en diverse overige beperkingen, waaronder het dringende verzoek zoveel mogelijk binnenshuis te blijven en de 1,5 mtr afstand tot elkaar te houden.

Onze koren konden dus niet langer repeteren en ook alle geplande uitvoeringen en overige activiteiten konden daarmee geen doorgang meer vinden.  Een flinke streep door de planning van de koren, waarmee ook veel onzekerheden werden opgeroepen zoals wel of niet doorbetaling van de dirigent. Ook de geplande Algemene ledenvergadering moesten we noodgedwongen tot nader bericht uitstellen. Lees meer…

 

OPROEP voor nieuwe bestuursleden

Op 3 maart hebben wij u geïnformeerd over het aftreden van Herman Janssen als onze voorzitter. Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, had Bert Thimister zich bereid verklaard om zich kandidaat te stellen om Herman op te volgen en wij waren hem daarvoor erg dankbaar. Het heeft helaas dus niet zo mogen zijn, want Bert is ons ontvallen als één van de slachtoffers van Corona.     

Wij zijn nu opnieuw op zoek naar een geschikte opvolger die het voorzitterschap wil overnemen.

Maar dat niet alleen, we missen nu ook nog een extra bestuurslid om het bestuur weer compleet te krijgen op het aantal van 7.

We vragen u beleefd om kandidaten voor één van beide functies onder onze aandacht te brengen. 

Als u graag nadere informatie ontvangt over de vacatures, nodigen wij u uit telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de waarnemend voorzitter Fer van de Winkel   (tel. 06 – 54 93 11 90) dan wel per e-mail:  fervdwinkel@gmail.com .Wij gaan er nog steeds vanuit dat er ook nog een zangersleven komt ná Corona en zijn optimaal gemotiveerd er dan weer fris tegenaan te gaan.

Voor nu wensen wij u alle goeds, zowel voor u zelf als uw naasten!

 

Gevolgen corona-crisis voor betaling dirigent (update 6-4-2020)

Bij de secretaris van KNZV-L kwamen in de afgelopen weken enkele vragen hoe om te gaan met de betaling aan de dirigent nu repetities, optredens, concerten als gevolg van de corona-crisis niet kunnen doorgaan.

De vraag of de dirigent toch doorbetaald dient te worden hangt sterk af van hetgeen met de dirigent is overeengekomen. Inmiddels ben ik een drietal verschillende situaties tegengekomen. De verschillende overeenkomsten en advies van de secretaris leest u hier verder….

                                      

Mannenkoorfestival KNZV september Zeist uitgesteld

Na rijp beraad heeft de werkgroep MKF2020 vandaag geconcludeerd dat het organiseren van het mannenkoorfestival in september a.s. niet gaat lukken. 

Enerzijds wordt de tijdspanne die overblijft voor de organisatie van het festival erg kort en anderzijds is er geen zicht op wanneer koren weer kunnen beginnen met repeteren en het opnieuw opstarten van hun organisatie. Lees meer…

 

Nieuwe ambassadrice  Stichting Vocallis

Naast het positieve nieuws over de bestuursuitbreiding bij de Stichting Vocallis hebben we nog meer goed nieuws te melden. Wij hebben Nancy Deusings benaderd en bereid gevonden om ambassadrice te worden van Festival Vocallis. We kennen Nancy natuurlijk van haar fantastische optreden, afgelopen festivaleditie in De Kopermolen in Vaals. Toen zong ze de sterren van de hemel, samen met enkele leerlingen van haar Talenten Vocal School uit Geleen en onder muzikale begeleiding van haar partner Peter van Kempen en hun jongste zoon Casper. Wat hebben wij genoten die zondagochtend!!!  Lees meer…

 

Nieuws van VNK – Huis voor de Kunsten Limburg opent Corona Hulploket

Het Coronavirus en de maatregelen daaromtrent raken ons allemaal. Zo ook de sector die wij een warm hart toedragen: de cultuursector. De gevolgen zijn ingrijpend en daarom staat het Huis als koepel voor de kunsten en het erfgoed op frequente basis in contact me diverse belanghebbenden.

Het Huis vindt het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen, daaropvolgend concrete plannen te maken om de Limburgse cultuursector de juiste hulp aan te kunnen bieden. De opgehaalde informatie dient daarnaast als onderlegger bij verschillende bestuursorganen.

Om een volledig beeld te krijgen van de coronacrisis-impact heeft het Huis informatie nodig van de Limburgse cultuursector. Het Huis roept daarom personen (professionals én vrijwilligers) die werkzaam zijn in de kunsten of binnen erfgoed op om verhalen te delen via het speciaal ingerichte Corona hulploket.

Lees meer…

 

Lees meer knop ovaal

Nieuwsbrief KNZV-Limburg Jaargang 2020 nummer 2

Beste liefhebber van (mannen)koormuziek,

Inmiddels kijkt/leest u hier in nieuwsbrief nr 2 van KNZV-L

Op een of andere manier lukt het ons toch niet om reacties los te weken van zangers, bestuurders en/of vrienden van de mannenkoren. Wat verwachten zangers, dirigenten en bestuurders van ons? Kreeg je maar reacties….. dan weet je waar je aan toe bent., en weet je hoe je kunt handelen. Of verwachten we teveel van onze aangesloten mannenkoren?

Uiteraard zie je natuurlijk een aantal mannenkoren die actief bezig zijn met ledenwerfacties, verbreding/vernieuwing van het repertoire. Maar laat het overgrote deel van onze mannenkoren het maar gebeuren? Of deelt men te weinig het wel en wee met het bestuur van KNZV-L?

Ondanks de mogelijkheden welke we bieden op onze website en Facebookgroep en pagina wordt er toch (nog) te weinig gebruik gemaakt van deze gratis PR mogelijkheden. Als ik naar onze agenda kijk dan is het triest hoe weinig koren hier gebruik van maken. Maar vooruit, genoeg gezeurd; nieuwe ronde, nieuwe kansen! Te starten op:

Zaterdag 28 maart Ledenvergadering KNZV-Limburg in de Oolderhof te Linne.

We gaan er vanuit dat we veel bestuurders van onze 64 aangesloten mannenkoren mogen begroeten.

Een van de punten op de agenda is o.a. de nieuwe eigen subsidieregeling/stimuleringsregeling van KNZV-L.

Uiteraard ontvangt de secretaris van uw mannenkoor binnenkort de volledige Agenda en benodigde vergaderstukken.

KNZV Vereniging Nederland

Uiteraard zal het bestaansrecht van KNZV worden besproken tijdens de ledenvergadering in Linne. Wilt u nu al meer informatie over het belang van KNZV en KNZV-Limburg? Lees dan hier het hele document: Belang_KNZV.pdf 

Kennisbank KNZV-Limburg

Onlangs is de Kennisbank van KNZV-L weer verder uitgebreid. Als u via de knop Kennisbank naar beneden scrolt ziet u het nieuwe tabblad VNK-HvdK  Op deze plek plaatsen we documenten die interessant kunnen zijn voor veel koren. We hebben hier bewust voor gekozen opdat u zich niet eerst hoeft in te loggen via het ledenportaal van KNZV-L. Enkele artikelen worden verderop in deze Nieuwsbrief toegelicht.

Reglement onderscheidingen en jubilea KNZV

Via onderstaande  lees meer knop komt u uit bij het reglement onderscheidingen en jubilea KNZV dat vooral voor bestuurders van belang is. Het is in elk geval interessant dat er ook mogelijkheden zijn voor jubilerende koren. 

Lees meer knop ovaal

 

 

Inzet ambassadeur KNZV-Limburg

We hebben nog steeds drie muziekambassadeurs die ingezet kunnen worden bij de ledenwerfactie van uw koor.

Martin Hurkens, Math Dirks en Sef Thissen kunnen uw koor ook mee helpen om nieuwe zangers te werven.

En uiteraard heeft KNZV-Limburg daar ook een regeling voor om uw kosten te beperken. 

Afgelopen jaar maakt slecht 4 koren gebruik van deze regeling.

Repertoiredag KNZV-Limburg

Het is inmiddels bijna 5 jaar geleden dat we de succesvolle repertoiredag hebben georganiseerd te Melick. Heel veel deelnemers hebben met veel enthousiasme de Workshops gevolgd met Ludo Claesen en Jetse Bremer.

Deze dag is interessant voor dirigenten en leden van de muziek-commissie. Gaat deze dag er weer komen? Interesse, concrete wensen? Laat van u horen! Zaterdag 28 maart is daar de unieke gelegenheid voor.

Muziekbibliotheek KNZV

In nieuwsbrief nr. 1 zag u al de mogelijkheid om de voorraad van alle muziekwerken op verschillende manieren te bekijken. De gehele muziekbibliotheek is inmiddels verhuisd naar Zoetermeer en het beheer is (tijdelijk) over gegaan naar bibliothecaris Koos van Herk. Het uitlenen van muziekwerken zit inmiddels weer in de lift. Zoals bekend heet elke secretaris van de aangesloten mannenkoren van KNZV toegang tot de muziekbibliotheek van KNZV

Er is ook een uitgebreide handleiding voor het gebruik van de bibliotheek aanwezig.

Voor de aangesloten leden is het gebruik uiteraard gratis. En bent u niet geslaagd met het zoeken van het juiste muziekwerk? Dan hebben we bij KNZV-Limburg ook nog steeds een hele uitgebreide lijst met uitgevers voor u verzameld. Ook bereikbaar via de kennisbank, tabblad Muziekuitgevers

Koornetwerk Nederland

De Koornet werkdag, met diverse onderwerpen, is net achter de rug en we zijn uiteraard benieuwd naar de resultaten. Wij houden u op de hoogte. Uiteraard bent u ook van harte welkom op hun website van Koornetwerk.

Inspiratiedag Huis voor de Kunsten (HvdK)

Speciaal voor (bestuurs)leden organiseerde HvdK een inspiratiebijeenkomst waar veel voorkomende vragen van verenigingen weren behandeld. Zowel het verslag van de bijeenkomst op 12 febr jl en het coachingtraject (3pijlersmodel) van Toon Peerboom kunt u bereiken via het tabblad VNK-HvdK (Kennisbank) 

Lees meer knop ovaal

 

 

VNK Limburgse Koordagen 2020

Hét korenfestival van Limburg, met gratis workshops, concerten en meer!

Limburgse Koordagen | 2, 3 en 4 oktober 2020 | TheaterHotel De Oranjerie Roermond

Ook dit jaar organiseert het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) de Limburgse Koordagen in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond. Met workshops, concerten, conferenties, SGV Ontmoetingsdag voor dirigenten en wedstrijdelementen zoals het OLKF voor koren en zangliefhebbers, belooft het weer een inspirerend en muzikaal weekend te worden. Het VNK-Limburg wil koren, (koor)zangers en koorzangliefhebbers bij elkaar brengen om elkaar te inspireren, ontmoeten, horen, ontwikkelen en om vooral plezier te hebben in (koor)zang.

Lees meer knop ovaal

 

 

Uw eigen bijdrage in de volgende Nieuwsbrief?

Wilt u uw koor laten “shinen”in een van onze volgende Nieuwsbrieven? Uw ervaringen over de ledenwerving, nieuwe instudeermethodes of vernieuwing van het repertoire. Deel uw ervaringen met andere koren, kijk bij elkaar in de keuken. De redactie laat zich heel graag verrassen met uw artikel(en) En natuurlijk hebben we ook ruimte voor u op onze website en facebook.

Iets gemist in deze Nieuwsbrief? Laat het me dan s.v.p. weten. Muzikale groet, Piet Besselink

2020 FB Nieuwjaarswens 2020 v0

Nieuwsbrief KNZV-Limburg Jaargang 2020 nummer 1

Een heel gelukkig, gezond en muzikaal actief 2020

Beste koorliefhebber,

We wensen U een heel gelukkig, gezond en muzikaal actief 2020. Het nieuwe jaar is nog maar pas begonnen, de mooie kerstconcerten zijn net voorbij. Op enkele plaatsen worden er al Nieuwjaarsconcerten uitgevoerd. Mooie herinneringen en voorgenomen activiteiten koesteren we en nemen we mee naar dit nieuwe jaar.

Ook in 2020 hopen we dat veel van onze mannenkoren activiteiten organiseren waar we trots op kunnen zijn. De Limburgse Koordagen van VNK willen we zeker bij u aanbevelen. 

Op onze website is het nog steeds mogelijk om de AGENDA te vullen met uw concert en/of bijzonder activiteit. Nadat u bent ingelogd in het ledenportaal is het mogelijk om via de knop aanmelden uw activiteit in de agenda te plaatsen. Formulier invullen en inzenden maar. foto’s / posters mogen niet groter zijn dan 2048kB.

Bent u gebruiker van facebook? Dan is het mogelijk om uw activiteiten zelf te plaatsen op onze facebook pagina en/of onze facebookgroep. Bij voorkeur vergezeld van een foto en/of poster. Reageren op bestaande berichten door een duimpje te geven of van commentaar te voorzien helpt zeker mee om de bekendheid verder te vergroten.Uiteraard helpt het om uw eigen facebookpagina met ons te delen.

KNZV Limburg wilt u zoveel mogelijk blijven informeren via nieuwsbrieven, de website en facebook. Informatie waar we als bestuur met KNZV over praten, maar ook nieuws van Koornetwerk Nederland, VNK, het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg, ofwel de belangenbehartiger van alle koren in Limburg. Uw eigen bijdrage blijft uiteraard altijd (meer dan) welkom.

Wij willen dan ook graag weten wat er in uw koor leeft. Heeft u bijvoorbeeld ook een koorblad of Nieuwsbrief? De digitale vorm willen we heel graag van u ontvangen. Zie de aanwezige koorbladen van enkele koren.  Mailen mag naar Secretaris KNZV-Limburg <secretariaat@knzv-limburg.nl>;;

Ook willen we graag weten met welke vragen u zit, welke muziek slaat er bij uw koor op het repertoire en maakt u ook gebruik van onze KNZV bibliotheek? Mist u bepaalde muziekwerken?  Laat het ons weten.Tips hoe het beter kan?

We horen het graag van U!!

2020 FB Nieuwjaarswens 2020 v0

 

Venrays Mannenkoor gefeliciteerd

rockkoor

  Afgelopen najaar startte het Venrays Mannenkoor, onder het thema rock, een nieuw  zangproject voor mannen!

 En zo werd het project: “RockKoor Venray” geboren. En, uiteraard, zoals heel veel   zaken bij het Venrays Mannenkoor werd ook dit weer een succes.

 Men won met dit project de Cultuurprijs Venray 2019

 RockKoor wist maar liefst 1054 van de 2658 stemmen binnen te halen.

 EEN GEWELDIG VOORBEELD VAN MANNENKOREN DIE AAN DE WEG DURVEN   DE TIMMEREN.

 Namens KNZV-Limburg Gefeliciteerd!

 Het hele verhaal lezen?  LEES MEER KNOP

 

Het RockKoor gaat ook in het nieuwe jaar verder!! de huidige 28 zangers hebben nog ruimte voor uitbreiding. Wil je ook eens komen luisteren en wellicht al direct meezingen: doen! Je bent vanaf 16 januari welkom!!

Meld je van te voren aan via: rockkoorvenray@gmail.com

 

Nieuwsbladen van de collega koren

koorblad Enkele mannenkoren sturen hun koorblad ook naar onze secretaris.

Via een gemeenschappelijke opslag zijn die voor iedereen in te zien.

altijd leerzaam. 

Eens rondkijken bij de diverse koor bladen?  LEES MEER KNOP

Voor uw koor is er natuurlijk ook ruimte beschikbaar. 

 

Project Mannenzang Limburg

Onze muziekadviseur Paul Voncken heeft zich, samen met andere dirigenten, verdiept in de huidige situatie van de Mannen[koor]zang in Limburg. De opgedane kennis hierover is, samen met voorstellen, vastgelegd in het Projectplan “Platform Mannenzang Limburg”. Het betreffende plan is inmiddels enkele malen onder de aandacht gebracht van alle KNZV-Mannenkoren in Limburg. Wij, als bestuur van KNZV-Limburg, willen natuurlijk heel graag weten, hoe u, als zanger, bestuurder of dirigent tegen dit plan aankijkt.Vervolgens wordt het plan binnen het bestuur besproken en tevens een besluit over genomen. De secretaris wil graag uiterlijk 25 januari uw reacties, vragen en/of suggesties ontvangen op mailadres: secretariaatknzvlimburg@gmail.com 

Het gehele document is te lezen via:  LEES MEER KNOP 

 

Nieuwsbrieven van andere verenigingen

Over (mannen)koormuziek is heel veel informatie te vinden. Zo zijn er veel nieuwsbrieven in omloop.

Klik op het betreffende logo om naar de betreffende nieuwsbrieven of nieuws te gaan.

0koornetwerk

 

 2019 VNK LOGOKBZONbalknet

 

 

 

 

  

 

 

Verzekeringspakket KNZV

Het verzekeringspakket zoals het nu geldt blijft onveranderd. Het verzekeringspakket 2020 is binnenkort ook weer bereikbaar via de Kennisbank op onze website.

De niet collectieve ziekengeldverzekering, ook wel dirigentenverzekering genoemd, wordt qua naam gewijzigd in evenementenverzekering. Tevens geldt er geen leeftijdsbeperking van 70 jaar meer. KNZV raad het af om deze verzekering voor uw dirigent te regelen. De belastingdienst kan dit namelijk zien als een gezagsverhouding en dan loopt het koor het risico als werkgever te worden bestempeld en dat sociale lasten moet worden betaald.

 

BUMA – FEMU en STEMRA

De Buma incasseert uitvoeringsrechten (geregeld via het KNZV)

De FEMU incasseert reproductierechten namens de muziekuitgevers (geregeld via het KNZV)

De Stemra geeft licenties uit voor muziek op geluidsdragers en websites (elk koor zelf regelen!)

 

Met de FEMU is een gezamenlijk contract voor alle KNZV koren afgesloten voor een periode van 1 jaar. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden voor 50% betaald uit de reserves van het landelijk KNZV en voor 50% uit de reserves van de regionale verenigingen.

Koornetwerk Nederland heeft namens de aangesloten korenbonden een contract afgesloten met Buma-Stemra voor in het openbaar mogen uitvoeren van koormuziek en tekst. De kosten van de premie is in de jaarlijkse contributie van het KNZV opgenomen. Klik hier voor de gehele inhoud van de brief

 

 Samen zingen activeert ons brein

a0 Zingen, vooral met elkaar, geeft kracht. Met muziek bezig zijn stimuleert hersenfuncties en heeft fysiologisch gunstige effecten, bijvoorbeeld op het hart. Dr. Erik Scherder heeft er een boek over geschreven; “Singing in the brain”. Inmiddels is daar ook een light-versie van verschenen. Ook krijgt het boek een vervolg in het theater.

Het gehele interview in ACADEMY MAGAZINE met Dr. Erik Scherder lees je via de knop:  LEES MEER KNOP

 

 es fotoBron: Speakers Academy®

 

Dirigentenpool

Onze vereniging KNZV-Limburg beschikt al een aantal jaren over een Dirigentenpool. Zit uw koor even zonder dirigent dan is het mogelijk om via deze pool een van de vermelde dirigenten te benaderen.

Wilt u, als dirigent, ook op deze lijst vermeld worden? Stuur dan de benodigde gegevens aan: pietbesselink@gmail.com en de gegevens worden vermeld. Laatste update was augustus 2019.

 

Kennisbank

Via onze website van KNZV-Limburg heeft u de mogelijkheid om de Kennisbank te bezoeken. Op dit moment staan in deze Kennisbank de onderwerpen: Muziekuitgevers, Adviestarieven Dirigenten, Dirigentenpool, Advies en Ondersteuning, Bib-sorteermogelijkheden en veel gestelde vragen. Heeft u zich ingelogd via het ledenportaal? Dan krijgt u via de Kennisbank ook toegang tot het Verzekeringsarrangement KNZV. Alle secretarissen van aangesloten Mannenkoren hebben de beschikking over deze toegang.

Mist u onderwerpen of heeft u reacties/vragen over de Kennisbank? Laat het me weten en we zorgen ervoor dat we op zoek gaan naar antwoorden en ruimte hiervoor in de Kennisbank. Samen kunnen we deze informatiebron dan uitbouwen. Reacties graag aan: pietbesselink@gmail.com

 

Sorteermogelijkheden Muziekbibliotheek KNZV

bieblogo In onze muziekbibliotheek zijn meer dan 3700 werken beschikbaar, waarvan meer dan 1300 direct digitaal beschikbaar. Alle secretarissen hebben de beschikking over de toegang van deze muziekbibliotheek

Op onze homepage van KNZV-Limburg staat het plaatje zoals hiernaast afgebeeld.

 

Om het u wat gemakkelijker te maken heb ik de gegevens van alle muziekwerken gesorteerd op diverse manieren:

bibsorteer Deze Pdf’s zijn bereikbaar via de Kennisbank en vervolgens naar het tabblad Bib-sorteermogelijkheden. Hier krijgt u de gegevens te zien zoals hiernaast vermeld. Maak uw keuze door op de betreffende regel te klikken en het bestand opent zich op uw pc.Afhankelijk van uw systeem kan het ook zijn dat u het bestand eerst moet downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenvergadering

Het blijft belangrijk dat zoveel mogelijk bestuursleden aanwezig zijn op de Algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op zaterdag 28 maart te Linne in ‘Oolderhof’.

De agenda ontvangt u tijdig.

Met muzikale groet, namens bestuur KNZV-Limburg.

Piet Besselink PR KNZV-Limburg

Welke muziek zoekt uw koor?

Is uw koor ook op zoek naar nieuw repertoire? En er is niets te vinden in onze muziekbibliotheek van KNZV?

( het is wel zo dat u voor onze bibliotheek een gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft. Alle secretarissen van onze aangesloten mannenkoren hebben dit in het verleden ontvangen)

 

Maar u heeft dus niets gevonden?  Ook al eens gebruik gemaakt van onze lijst met muziekuitgevers?

Via onze Kennisbank ( menu op de homepage) heeft u diverse keuzemogelijkheden, o.a. Muziekuitgevers.

Klikt er maar eens op en ga op zoek.

Maar….. de redactie van de nieuwsbrief is toch wel benieuwd waar uw (mannen)koor naar op zoek is. Laat het ons gerust weten. Bij voorkeur via mail aan pr@knzv-limburg.nl

AON 115x60

Nieuwsbrief KNZV-Limburg Jaargang 2019 nummer 4

In deze Nieuwsbrief van KNZV-Limburg aandacht voor uiteenlopende zaken binnen en buiten onze wereld van mannenkoren. Het gaat dus niet alleen over mooie mannenkoormuziek maken.

Heeft u ook tips, ervaringen en of wetenswaardigheden welke interessant zijn voor andere koren? Of mist u zaken waar u meer van wilt weten? Laat het ons weten. Wij geven u ook graag de ruimte voor een artikel op onze website en/of Nieuwsbrief. mail de redactie via: pr@knzv-limburg.nl

 

AON 115x60

  Meer weten over onze collectieve verzekering? En hoe zit dat met ziekengeldverzekering voor de 

  dirigenten?

 Lees het gehele artikel…….

 

Projectkoor Do You Remember.

 

doyouremember50pct

Begin april ging het Landgraafs Mannenkoor St Joseph van start met hun project “Do You Remember?” 

Maar liefst 23 enthousiaste zangers begonnen, tijdens 10 gratis repetities, met het instuderen van werken uit de 60-70er jaren, zoals; “Hey Jude”, “A Hard Days Night” en “Nights in white Satin”. Dit projectkoor werd aangevuld met zangers van het Landgraafs Mannenkoor St Joseph. Het project werd afgesloten met een concertavond te Waubach.

Weten hoe het project is verlopen? 

Lees dan hier verder…………

 

logo LMK

 

 

 

 

 

 

 

UBO-verklaring 

Is uw vereniging al benaderd voor een UBO verklaring?

Het gehele artikel is verder te lezen via…………

 

Ontwikkelingen KNZV-Nederland

logo KNZV Flow of Voices bewerktjpg  Herman Janssen, voorzitter van KNZV-Nederland en Limburg praat ons bij over:

  •   >  Opheffing KNZV vereniging Brabant/Zeeland.                                                       

  >  Muziekbibliotheek KNZV

  >  Stichting FEMU

  >  Mannenkoor Festival 19 sept 2020 Zeist

  Voor het gehele artikel lees hier verder…….

 

Muziek lenen of kopen?

Bent u op zoek naar nieuwe muziek voor uw koor? En is er in onze bibliotheek niets te   logo bieb

vinden wat u aanspreekt?  Daar hebben wij wel wat voor bij KNZV-Limburg. In onze kennisbank staat n.l. een uitgebreide lijst met uitgevers van allerhande soorten (koor)muziek. En weet u toevallig nog een muziekuitgever welke niet op de lijst staat? We plaatsen deze er heel graag bij.

Ga hier naar de volledige lijst in de Kennisbank…….

 

Website KNZV-Limburg en Agenda

Wij willen u heel graag op de hoogte houden over onze mannenkorenwereld in Limburg. Voor een heel groot deel zijn we dan wel afhankelijk of u ons van uw koorinformatie voorziet. Enerzijds wordt er nog steeds veel te weinig gebruik gemaakt van onze gratis Agenda. Afgelopen periode scoorde één agenda item meer dan 700 bezoeken. Uiteraard is dan geen garantie voor een uitverkochte zaal. Maar, niet geschoten is altijd mis.

Onze agenda is bereikbaar via……

 

Website KNZV-Limburg en Nieuws

Wilt u het nieuws van uw koor niet alleen in de Agenda maar ook via een artikel en/of Nieuwsbrief bekend maken? Dat kan. Stuur uw informatie bij voorkeur aan pr@knzv-limburg.nl Behalve de informatie hebben graag één of meer foto’s en/of uw logo. Gratis PR kost heel weinig moeite.

 

Is uw koor ook op zoek naar nieuw repertoire? En er is niets te vinden in onze muziekbibliotheek van KNZV?

( het is wel zo dat u voor onze bibliotheek een gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft. Alle secretarissen van onze aangesloten mannenkoren hebben dit in het verleden ontvangen)

Maar u heeft dus niets gevonden?  Ook al eens gebruik gemaakt van onze lijst met muziekuitgevers?

Via onze Kennisbank ( menu op de homepage) heeft u diverse keuzemogelijkheden, o.a. Muziekuitgevers.

Klikt er maar eens op en ga op zoek.

Maar….. de redactie van de nieuwsbrief is toch wel benieuwd waar uw (mannen)koor naar op zoek is. Laat het ons gerust weten. Bij voorkeur via mail aan pr@knzv-limburg.nl

 

dirigentlogo

Nieuwsbrief KNZV-Limburg Jaargang 2019 nummer 3

Of u nu zanger, dirigent, bestuurder of liefhebber van (mannen)koormuziek bent we willen Nieuwsbrieven maken voor elk wat wils. Vandaar dat we korte berichten maken en via “Lees verder….” kunt u dan dat artikel in zijn geheel lezen wat u zelf wenst. Uiteraard staat de redactie open voor uw artikelen. Het is tenslotte uw nieuws wat we onder de aandacht willen brengen.

 

DIRIGENTENPOOL KNZV-Limburg

dirigentlogo 

   Heel vervelend als u plotseling zonder dirigent komt te zitten wegens ziekte of andere

  omstandigheden. Maar gelukkig hebben we binnen KNZV-Limburg een aantal dirigenten

  welke zich beschikbaar hebben gesteld in onze Dirigentenpool.

  Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid of wenst u als dirigent ook op deze lijst te

  staan?  Lees dan verder………..

 

Limburgse Koordagen 2019

Hét korenfestival van Limburg, met gratis workshops, concerten en meer!                         2019 VNK LOGO
Daar moet u dus zeer zeker ook bij aanwezig zijn.
Limburgse Koordagen | 4, 5 en 6 oktober 2019 | TheaterHotel De Oranjerie Roermond

 

Voor het gehele programma lees verder………….

 

Gratis zangclinic met Marco Bakker bij Vriendenkoor Echt

                                            

   marcoVriendenkoor Echt start in oktober met een gratis zangclinic voor mannen

  die graag willen zingen. 

  De zangclinic bestaat uit een kennismakingsavond en 8 repetities.

  De muzikale leiding bij Vriendenkoor Echt is in handen van Hennie Ramaekers.

  Heeft u interesse of wilt u meer weten? Lees dan verder……………

 

 

Ook Top of the Pops bij Koninklijk Roermonds Mannenkoor

Popsongs uit de jaren 60, 70 en 80, dat is dit najaar het nieuwe project van het                          poster pop eci

Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Onvergetelijke toppers, zoals Leonard Cohen’s Halleluja, 

John Denver’s Country Roads, en de Sound of Silence van Simon & Garfunkel,

zullen dan te horen zijn. Op 8 oktober start men al met de projectzangers. Snel reageren is dus gewenst. 

Wilt u daar ook bij zijn of het gehele artikel zien? Lees verder………..