ZINGEN MET HENNIE

Zingen met Hennie

Op donderdag 25 maart jl. was de eerste YouTube repetitie onder de bezielende  leiding van dirigent Hennie Ramaekers.  Hennie Ramaekers is tevens muziekadviseur bij KNZV.

Om zangers toch de gelegenheid te bieden om te kunnen zingen heeft KNZV-Limburg het initiatief genomen om in de maand april elke donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur repetities via YouTube te laten verzorgen.

Dus zing    mee met Hennie?

gebruik dan onderstaande LINK om via YouTube mee te zingen met de repetitie van Hennie Ramaekers:

De LINKS blijven voorlopig in gebruik, zodat je op eigen gelegenheid de repetities meerdere malen kunt

gebruiken. De eerste repetitie is inmiddels meer dan 1100 maal bekeken.

Alle informatie is ook op onze website terug te vinden via: https://knzv-limburg.nl/online-technieken/

Ga vervolgens naar YouTube Oefenrepetitie waar tevens de bladmuziek in de documenten zit.

Dus handig om te bewaren. Heb jij een YouTube / Google account? Dan kun je tevens chatten met de collega zangers.

De LINK voor donderdag 15 april is:  https://youtu.be/-y5WaYG1N88

De LINK van 8 april: https://www.youtube.com/watch?v=yY_EKSKJv-I

De LINK van 25 maart: https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Donderdag 15 april zingen we:

  1. Domine, Salvum Fac Regem Nostrum
  2. Das Morgenrot
  3. Im Abendrot

 De volgende repetities zijn op de donderdagen:  22 en 29 april, telkens van 19.30 – 20.30 uur. 

Wij blijven ontzettend benieuwd naar uw bevindingen en reacties.

Deze, en ook eventuele vragen zijn welkom via mail:  knzv.limburg@gmail.com

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink                                                           Fer van de Winkel
Coördinator                                                             Waarnemend voorzitter

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector  

Bron: Koornetwerk Nederland en De Limburger Kim Noach

Dikke pluim voor Toon Peerboom uit Kerkrade van koningin Máxima

Een selectie van de Nederlandse koorwereld mocht gistermiddag digitaal aanschuiven bij koningin Máxima om haar bij te praten. Een van hen was Toon Peerboom uit Kerkrade die via CantaYoung kinderen op basisscholen het plezier van samen zingen laat ervaren.

DOOR KIM NOACH

Hij is een nuchter mens, Toon Peerboom. Dus als de Kerkradenaar een reactie moet geven op zijn digitale ontmoeting met koningin Máxima, klinkt het kort en bondig: „Het was leuk”. Om glimlachend te vervolgen: „Natuurlijk is een digitaal werkbezoek van de koningin een mooie waardering voor de koorwereld. Je hoorde het net zelf: ruim 1,7 miljoen Nederlanders zingen in een koor. Er zijn meer mensen lid van een koor dan van een voetbalvereniging. En dat beseft men niet altijd. Dat er waardering van buitenaf komt, van onze koningin, voor het werk dat vele duizenden vrijwilligers verzetten, is een groot compliment.”

Succes

Peerboom werd op uitnodiging van het overkoepelende Koornetwerk Nederland bij de Zoomsessie gevraagd. Hij is voorzitter van CantaYoung in Kerkrade. Een organisatie die onder meer professionele muziekdocenten naar basisscholen stuurt om daar zangles te geven en een schoolkoor samen te stellen. Zo kunnen kinderen al jong (vanaf groep 4) ervaren hoe het is om samen te zingen. Dat is in de zeven jaar dat CantaYouth bestaat zo’n klinkend succes geworden – alle Kerkraadse basisscholen doen inmiddels mee – dat Peerboom een voorbeeldfunctie heeft. Twee meisjes zijn vanuit het traject doorgestroomd naar landelijke wedstrijden, vertelt de Kerkradenaar trots. Emma Kok (12) doet mee aan The Voice Kids en de 15-jarige Sophie Kok (beiden zussen van violist Enzo) kreeg een eervolle vermelding bij het Prinses Christina Concours.

Spannend

Het werk en het resultaat leveren Peerboom een dikke pluim op van de koningin tijdens de digitale ontmoeting. Na afloop vult hij meteen aan: „Maar ik doe het niet alleen hoor, er staat een heel leger naast me om dat werk voor elkaar te krijgen. Ouders, leerkrachten, muziekdocenten…we doen het samen.”

De koorwereld heeft veel te lijden onder de coronacrisis, zo weet ook de koningin als ze tijdens het gesprek vraagt hoe de vlag erbij hangt. Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland: „Social distancing en koorzang gaan absoluut niet samen. Daarom is het afgelopen jaar een spannende tijd geweest en we gaan nog spannende maanden tegemoet.” Ze vertelt dat 14.000 veelal oudere leden hun lidmaatschap (tijdelijk) opgezegd hebben. „En het is maar de vraag wie terugkomt als we in september – als het dan kan – weer aan de slag mogen.”

Muziekmaken of zingen, zo weet ook koningin Máxima, heeft niet alleen het sociale aspect van elkaar ontmoeten. Het is, zo benadrukt de majesteit, ook belangrijk voor de ontwikkeling van creativiteit. Peerboom haalt haar bezoek aan Landgraaf aan, tien jaar geleden. Ze knikt instemmend. Ja, ze weet het nog, als beschermvrouwe van de stichting Méér muziek in de klas is ze al jaren ambassadeur van muziekonderwijs in het (basis)onderwijs.

Terugkomend op de kaalslag onder koren, dat lijkt in Limburg vooralsnog mee te vallen. Ook Peerboom krijgt nog geen noodsignalen uit de amateurmuziekwereld. Als voorzitter van de Klankstadfederatie Kerkrade – waarin muziekverenigingen hun krachten bundelden – belt hij regelmatig met aangesloten leden. Peerboom: „Wat opvalt is dat leden – ook al kunnen ze al maanden niet meer samen spelen – hun contributie blijven betalen. Een mooie geste. Want op het moment dat we weer muziek mogen maken, heb je hen hard nodig.”

Verdriet

Tijdens het gesprek met koningin Máxima vertelt Sjoerd van Dijk (94) hoe zingen hem elke dag weer blij maakt. Hij is ernstig ziek, heeft kanker en heeft in zijn leven veel naasten aan die ziekte verloren. Door zijn deelname aan het koor ‘Zingen voor je Leven’ in Heerenveen kan hij zijn verdriet van zich af zingen.

Voor Peerboom is zo’n krasse senior het bewijs dat zingen je je leven lang kan inspireren. „In Kerkrade werken we ook hard om de kinderen die we enthousiast krijgen, door te laten stromen van school- naar jeugdkoren. We hebben zelfs een jongenskoor, want samen zingen met meisjes is niet voor iedereen cool. Het werkt, gezien het enthousiasme en de aanmeldingen. Hopelijk mogen we snel weer beginnen.”

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector  

“Om dit te horen, dat is een streling in mijn hart!”

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 8 april een digitaal werkbezoek gebracht aan de koorsector. Koorzang is de grootste kunstsector van Nederland en de impact van de coronapandemie op deze expressievorm is groot.

Naar schatting van the European Choral Association zijn in Nederland zo’n 1,7 miljoen samenzingende mensen. Per 1 december 2020 geldt een dringend advies van de overheid voor amateurkoren om niet te zingen in groepsverband. Koornetwerk Nederland heeft koren opgeroepen om clubbijeenkomsten, repetities, concerten en vieringen af te gelasten.

Koningin Máxima sprak met vertegenwoordigers van Koornetwerk Nederland, bestuursleden van koren en koorzangers over de gevolgen van de coronapandemie . Tijdens het gesprek kwam onder meer aan bod dat zingen niet alleen een creatieve en artistieke expressievorm is. Koorleden vertelden dat samen zingen ook een sociale en soms zelfs therapeutische activiteit is. Het niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren.

Bestuursleden vertelden dat de koorsector pas geleidelijk weer kan worden opgestart. Veel koren en dirigenten houden er rekening mee dat fysiek samenkomen pas per september weer mogelijk is. Dit heeft al geleid tot minder leden en daardoor teruglopende inkomsten uit contributie.

Aan het gesprek hebben deelgenomen:

  • Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland
  • Mariette Effing, koordirigente en initiatiefnemer ‘Boys, Keep On Singing’
  • Toon Peerboom, voorzitter CantaYoung (organisatie in Kerkrade die het samen zingen van kinderen en jongeren bevordert en faciliteert)
  • Tido Visser, directeur Nederlands Kamerkoor
  • Petra Limon, koordirigent, mede-initiatiefnemer festival Vocaal Digitaal en alt in vocal group @Noon
  • Sjoerd van Dijk, actief in koor Zingen voor je Leven, Heerenveen

Zorg over leegloop door Corona
Koningin Maxima toonde in het bijzonder aandacht en betrokkenheid bij de zorgwekkende terugloop van leden bij de koren door corona. “Terecht,” zegt Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland, “met een gemiddelde terugloop bij de korenbonden van meer dan 10%. Dit loopt bij een enkele bond zelfs op tot meer dan 28%. Wij maken ons dan ook grote zorgen. In samenwerking met de hele sector zijn we aan het kijken hoe we straks, als samen zingen weer volop kan en mag, het herstel kunnen stimuleren en zingen weer voor iedereen toegankelijk te maken.”

Ook veel vernieuwing door corona
Tegelijkertijd heeft de sector ook veerkracht getoond en vernieuwingen doorgevoerd, zoals samen ZOOM-zingen. Jamulus, een open source software, maakt live repeteren, jammen en optreden met muzikanten via internet mogelijk. Het digitale werkbezoek werd afgesloten met een kort digitaal koorconcert van vocal group @Noon. Koningin Maxima genoot zichtbaar van de uitvoering van @Noon. “Om dit te horen, dat is een streling in mijn hart!” aldus de koningin.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-) gesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis.

ZINGEN MET HENNIE

ZINGEN MET HENNIE

UITNODIGING:  YouTube-repetitie KNZV-Limburg

Beste bestuurder, dirigent en zangersvriend,

De repetitie van 25 maart jl. is meer dan 600 keer bekeken en er zijn zoveel positieve reacties binnengekomen over deze YouTube-repetitie dat we besloten hebben om a.s. donderdag weer te repeteren.

Deze YouTube-repetitie met Hennie Ramaekers  gaat plaatsvinden op

donderdag 8 april a.s. van 19.30  –  20.15 uur.

Wij nodigen u langs deze weg dan ook van harte uit en gaan er vanuit dat heel veel zangers deze mogelijkheid willen meemaken.

Aan u, als bestuur, verzoeken we dan ook om uw koorzangers te informeren en uit te nodigen over de YouTube repetitie van 8 april  a.s.

U ontvangt begin volgende week de bladmuziek en de LINK (koppeling) welke alle zangers nodig hebben om de repetitie te kunnen volgen.

Op onze website  KNZV-Limburg  : > Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube  staan een aantal documenten als voorbeeld om  vrijblijvend te gebruiken indien u zelf ook aan de slag wilt gaan met online repetities.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de repetitie van donderdag 8 april a.s. Dirigent Hennie Ramaekers gaat om 19.25 uur live zodat mensen de gelegenheid krijgen om hun apparatuur/ geluid goed af te stemmen.

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink                                                                         Fer van de Winkel
Coördinator                                                                           Waarnemend voorzitter

Met eventuele vragen  kunt u terecht via mail knzv.limburg@gmail.com

PS:L de 1e repetitie blijft beschikbaar via YouTube:  https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Mannenkoor RMK 1921 Koninklijke Erepenning

100 jaar Mannenkoor RMK 1921

RMK 1921

Op vrijdag 19 maart 2021 ontving Mannenkoor RMK1921 een Koninklijke Erepenning uit handen van burgemeester Wilma van der Rijt. De onderscheiding aan RMK1921 wordt verleend ter ere van het 100-jarig bestaan van deze Brunssumse vereniging.

RMK1921 is de derde Brunssumse vereniging die een Koninklijke Erepenning ontvangt. De Erepenning wordt sinds 1965 verleend.

Geschiedenis
De oorsprong van Mannenkoor RMK1921 ligt in de oprichting van een kerkkoor in augustus 1920.

Het koor werd gevormd door enkele mijnwerkers die van elders in Limburg naar Brunssum waren gekomen om in de Staatsmijn Hendrik te werken. Begin 1921 werd het kerkje waar ze zongen gesloten. Na de opheffing van het kerkkoor besloten de zangers om het Rumpens Mannenkoor op te richten. Dat was op 21 maart 1921.

In de eeuw daarna groeide het Rumpens Mannenkoor uit tot een belangrijke schakel in de Brunssumse muziekcultuur. Al voor 1940 nam het ongeveer 30 mannen tellende koor met veel succes deel aan concoursen. In de oorlog weigerde het koor zich aan te sluiten bij de door de Duitse bezetter ingestelde Kultuurkamer. Als gevolg daarvan werd het mannenkoor gedwongen ontbonden. Op 19 september 1944, de dag waarop Brunssum werd bevrijd, keerde het Rumpens Mannenkoor terug, op de trappen van het gemeentehuis, om de Brunssumse bevolking voor te gaan in het zingen van het Wilhelmus.

In de naoorlogse periode bracht het mannenkoor tal van concerten. In Brunssum, maar ook (ver) daarbuiten. Er waren optredens in Engeland, Spanje, de Nederlandse Antillen, Italië, Oost-Duitsland, Polen, Macedonië en Frankrijk. Enkele concerten werden uitgezonden door radio en televisie. Een hoogtepunt in het bestaan van het koor was de concertreis naar Rome in 1981. Op Castel Gandolfo werd het koor door Paus Johannes Paulus II in een speciale audiëntie ontvangen.

Het koor treedt ook veelvuldig op in Brunssum. Het is initiator en organisator van de jaarlijkse Korendag. Bij concerten is extra aandacht voor ouderen en mindervaliden. Voor dit publiek regelt het mannenkoor speciaal vervoer, of organiseert het optredens binnen verzorgings- en verpleeghuizen.

In 1976, nadat het koor 55 jaar lang de naam Rumpens Mannenkoor had gedragen, werd de naam officieel gewijzigd in Mannenkoor RMK1921. Het aantal leden bedraagt momenteel circa 50.

 Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning wordt slechts uitgereikt aan verenigingen of instellingen die tenminste 50 jaar bestaan, of bij een volgend meervoud van 25 jaar. Alleen verenigingen of instellingen die cultureel of maatschappelijk actief zijn, komen voor de onderscheiding in aanmerking. Bovendien moet de vereniging zich op haar terrein hebben onderscheiden.

De Koninklijke Erepenning wordt in Brunssum voor de derde maal uitgereikt sinds 1965, het jaar waarin Koningin Juliana de onderscheiding instelde. In 1984 ontving Harmonie Orkest Concordia als eerste Brunssumse vereniging een Koninklijke Erepenning. De tweede Brunssumse vereniging die met een Koninklijke Erepenning werd onderscheiden, was Harmonie Orkest Brunssum 1907 in 2007.

Uitreiking
De uitreiking van de Koninklijke Erepenning aan de voorzitter van Mannenkoor RMK1921, Roger Gordijn, vond plaats op vrijdag 19 maart 2021, om 12.00 uur, in de raadzaal in het gemeentehuis van Brunssum, Lindeplein 1. De versierselen werden uitgereikt door burgemeester Wilma van der Rijt.

Bestuur , zangers en dirigent van RMK 1921; ook namens het bestuur van KNZV-Limburg  van harte gefeliciteerd met uw 100 jarig jubileum en het ontvangen van de Koninklijke Erepenning.

Één groot Mannenkoor ONLINE ?

UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg 

Beste zangers vriend,

Helaas mogen we vanwege de aanhoudende Corona pandemie nog niet fysiek bij elkaar komen om onze geliefde hobby te  beoefenen. Diverse mannenkoren binnen KNZV-Limburg zijn echter niet bij de pakken gaan neerzitten en zijn op verschillende manieren aan het repeteren gegaan. Ook is er een groeiend aantal zangers dat elke zaterdagochtend meezingt op YouTube bij “Zing als van Zelf”.  Een echte aanrader! Wel even aanmelden hiervoor.

Onze KNZV-adviseur en dirigent Hennie Ramaekers repeteert al geruime tijd,  wekelijks, met zijn koren via YouTube. Op onze website staat bij Online Technieken, bereikbaar via Kennisbank,  uitgebreide informatie over repeteren via YouTube.

Het lijkt ons, adviseur/dirigent Hennie Ramaekers en het bestuur van KNZV-Limburg een geschikt moment om de OORVERDOVENDE STILTE TE DOORBREKEN en alle koren in de gelegenheid te stellen om zo’n online repetitie “live” mee te maken via YouTube.

Deze YouTube-repetitie gaat plaatsvinden op

donderdag 25 maart a.s.  van 19.30  –  20.15 uur.

Wij nodigen u langs deze weg dan ook van harte uit en gaan er vanuit dat heel veel zangers deze mogelijkheid willen meemaken. Samen één groot Limburgs Mannenkoor Online via YouTube.

Aan u, als bestuur, verzoeken we dan ook om uw koorzangers s.v.p. te informeren en uit te nodigen over de YouTube repetitie van 25 maart a.s.

U ontvangt gelijktijdig de bladmuziek. Zie onderstaande bijlage.

De LINK (koppeling) welke alle zangers nodig hebben om de repetitie te kunnen volgen, ontvangt u, via mailbericht, op een later moment. ( rond 20 maart a.s.). Deze LINK / koppeling s.v.p. doorsturen aan alle zangers zodat men kan deelnemen aan de YouTube repetitie.

Op onze website KNZV-Limburg  :> Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube staan een aantal documenten als voorbeeld om  vrijblijvend te gebruiken indien u zelf ook aan de slag wilt gaan met online repetities.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de repetitie van donderdag 25 maart a.s. Dirigent Hennie Ramaekers gaat om 19.25 uur live zodat mensen de gelegenheid krijgen om hun apparatuur/ geluid goed af te stemmen.

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink                              Fer van de Winkel
Coördinator                                Waarnemend voorzitter

Met eventuele vragen  kunt u terecht via mail knzv.limburg@gmail.com

Bijlage: Klik hier bladmuziek Gegroet, mijn Limburg  Leon Hermans ( KNZV muziekbibliotheek)

Zing jezelf gelukkig

Zing jezelf gelukkig

BRON: nederlandsdagblad

Zangpedagoog Bert van de Wetering (40) geeft iedere zaterdag gratis live online zangsessies. ‘Ik had vijftig mensen verwacht, maar kreeg ineens achthonderd aanmeldingen.’ Inmiddels zingen er meer dan vierduizend mensen mee.

Samen zingen met de microfoon uit. ‘Ik ben er om zingend Nederland aan het zingen te houden’

Microfoon uit, camera uit en zingen maar! Elke zaterdagochtend zingen zo’n vierduizend mensen thuis mee met de online zangsessie van Bert van de Wetering (40). De zangpedagoog begon dit initiatief tijdens de coronapandemie. ‘Door zingen kun je spanning loslaten en maak je veel gezonde stofjes aan waar je je heel gelukkig van gaat voelen.’

Lekker zingen vanuit je eigen huiskamer. Bert van de Wetering biedt het zangers tijdens de sessies Samen Online Zingen. In anderhalf uur biedt de zangpedagoog een warming-up voor stem en lichaam, een aantal inzingoefeningen en vervolgens het instuderen van een nieuw liedje. ‘Een zanger kan alleen goed zingen als zijn lichaam ook is opgewarmd. De stem moet lekker los zijn’, vertelt Bert van de Wetering, klassiek geschoolde zanger en zangpedagoog uit Zwolle. De mensen thuis hebben hun microfoon en camera niet aan, zodat iedereen zijn eigen ding kan doen. ‘Je hoort op deze manier je eigen stem heel goed. Hier heb je lef voor nodig, maar het is heel goed en leerzaam.’

Na het inzingen is het tijd om een nieuw liedje te leren. Van de Wetering begeleidt zichzelf op de piano. ‘We zingen allerlei genres, van klassiek tot pop en alles wat ertussenin zit. Denk aan Schubert, Bach, maar ook liedjes van Simon en Garfunkel, Ramses Shaffy en Toon Hermans. Ik probeer het meestal laagdrempelig te houden zodat iedereen lekker mee kan zingen. Een enkele keer kies ik ook voor een uitdagende Italiaanse aria, maar dan oefenen we daar langer voor.’ Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst herhaalt Van de Wetering eerder gezongen liedjes, zodat iedereen even lekker kan meezingen. ‘Mensen genieten heel erg van het zingen, zingen maakt blij en geeft een ontspannen gevoel.’

ingeving

Het idee voor online zangsessies ontstond bijna een jaar geleden. ‘Toen er werd aangekondigd dat alle evenementen boven de honderd bezoekers werden afgelast, baalde ik flink. Ik was net bezig met een junior Matteüs Passie, maar deze konden we door de maatregelen nog maar één dag uitvoeren. Concerten werden geannuleerd en koren konden niet meer optreden. Daar wilde ik iets voor verzinnen. Daarom bedacht ik dat ik volop online moest gaan werken. Het was een mooie ingeving.’ Op dat moment was Van de Wetering al bezig met het ontwikkelen van online zangtraining, maar door andere projecten kwam hij er vaak niet aan toe. ‘Door de coronamaatregelen kon ik me er volledig op gaan storten.’

Hij startte een online lespakket met instructiefilmpjes en gaf een gratis webinar om deze te introduceren. ‘Daar gaf ik ook al wat zangoefeningen. Mensen vonden dat heel leuk en wilden meer.’ Zo ontstond het idee om gratis live online zangsessies te geven op de zaterdagochtend. ‘Ik had vijftig mensen verwacht, maar kreeg ineens achthonderd aanmeldingen. In de ZOOM-sessie had ik maar plek voor vijfhonderd mensen, dus ik moest uitbreiden.’ Hij ging samenwerken met technicus Henri Paarhuis, die professionele beeld- en geluidskwaliteit regelde, en zo groeide het Samen Online Zingen uit tot een wekelijkse bijeenkomst met gemiddeld vierduizend deelnemers.

‘De sfeer was meteen zo goed. Ik merkte echt dat mensen het zingen misten.’ Veel vijftigplussers en koorzangers volgen de sessies van Van de Wetering, maar ook jongere mensen weten de livestream te vinden, zoals ouders die even een moment voor zichzelf willen en zelfs hele gezinnen zingen mee. ‘Ik ben er om zingend Nederland aan het zingen te houden. Al kijken er ook mensen mee vanuit de hele wereld, zoals vanuit Finland, Australië en Rwanda.’

Volgens Van de Wetering verbindt het zingen mensen echt met elkaar. ‘Er is een hele community ontwikkeld van mensen die wekelijks meedoen. Ook al zit iedereen thuis: iedereen zingt hetzelfde. De positieve energie op de zaterdagochtend is enorm. Mensen hebben het gevoel dat ze samenkomen.’ Achteraf worden de sessies nog zo’n twintigduizend keer teruggekeken. De populariteit komt ook door de gebruiksvriendelijkheid van de sessies, zegt Van de Wetering. ‘Deelnemers schrijven zich elke week opnieuw in, dus het is heel vrijblijvend.’ De zaterdagochtend-sessies zijn gratis, maar mensen kunnen vrijwillig een donatie geven. ‘De eerste keren vroegen mensen of ze iets konden overmaken zodat ik dit kan blijven doen. Het was heel bijzonder, mijn geldzorgen waren in één keer weg en ik kon professionelere techniek gebruiken. De donaties elke week leveren een stroom van dankbaarheid.’

zingend naar Pasen

Van de Wetering is naast zijn zangsessies op de zaterdagochtend ook bezig met een ander project: de Online Johannes Passie, Na een paar appjes met Henri Paarhuis, die alle techniek doet, was het idee geboren. Deelnemers kopen een lespakket waarmee ze de tien koralen uit de Johannes Passie leren en kunnen oefenen. ‘Ze kunnen ervoor kiezen om zichzelf zingend te filmen. Deze filmpjes kunnen ze insturen en voegen we in de integrale opname van de Johannes Passion van Bach die we onlangs hebben gemaakt. Een mooie verbinding tussen de zangers thuis en op het podium. Op dit moment doen er al 2500 mensen mee, ik vind het een fantastisch project.’

Van de Wetering geniet enorm van de muziek van Bach. ‘Het raakt mij echt tot in mijn ziel. Hoe hij dat verhaal over Jezus’ lijden weet te vertellen, raakt mij heel diep. Het gaat over lijden, maar ook over kracht en overwinning. Het brengt mij in een andere wereld.’ Zelf is Van de Wetering protestants opgevoed en zijn vader was predikant. ‘Ik heb veel met het geloof, maar het systeem van een kerk past minder goed bij mij. Het geloof is voor mij veel groter, het is verweven met mijn levensvisie waarin zingen ook heel belangrijk is. Sinds ik meer ruimte en vrijheid heb genomen in de manier waarop ik geloof, voel ik me meer verbonden met God. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier gelooft, net als dat iedereen op zijn eigen manier zingt.’

Bij het kiezen van de liedjes voor zijn zangsessies, let hij goed op de tekst: ‘Ik wil altijd het gevoel hebben dat het uiteindelijk gaat over iets helends of over licht en liefde, want dan kan ik mij er goed mee verbinden.’ Van de Wetering ervaart God in de muziek van Bach, maar ook in het zingen en in zijn ademhaling: ‘Dan voel ik wat liefde is.’ Hij is dankbaar voor wat hij deze periode kan betekenen: ‘Ik kan mijn vak uitoefenen, ik mag van waarde zijn tijdens een periode waarin mensen het moeilijk hebben. Dat vind ik een groot cadeau en daar ben ik dankbaar voor.’

11e World Choir Games 2021

11e World Choir Games 2021

Beste vrienden van KOORMUZIEK

De World Choir Games, ook bekend als de Olympische Spelen van de koormuziek, worden georganiseerd van:

30 oktober – 7 november 2021 Vlaanderen, België

Twee steden, één passie: Antwerpen en Gent zijn de belangrijkste gastheren van de World Choir Games 2021 en beloven toplocaties, fantastische koorconcerten en onvergetelijke ervaringen

De internationale koorwereld viert in de herfst van 2021 de 11e editie van ‘s werelds grootste internationale koorcompetitie – met de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle deelnemers en bezoekers als topprioriteit!

Met drie officiële talen en een schat aan lokale dialecten is België een groot kruispunt van culturen en dus een perfecte gastheer voor de grootste internationale koorwedstrijd ter wereld.

De internationale deelnemers worden hartelijk verwelkomd en voelen zich meteen thuis wanneer ze in het najaar van 2021 hun muziek en culturen naar Vlaanderen halen.

Alle details over de World Choir Games 2021 zijn beschikbaar via:

https://www.interkultur.com/events/world-choir-games/flanders-2021/

Veilig samen zingen vanuit je auto

Veilig samen zingen vanuit je auto

ODEONWHEELS

Al adviseert het OMT koren dringend om niet te zingen, Vocal Group Odeon uit Maastricht houdt zich niet stil. Gisteren gaven de leden een coronaproof concert vanuit de eigen auto. De aerosolen bleven veilig binnenboord.

BRON: De Limburger  door VIKKIE BARTHOLOMEUS

Ze staan op elkaar gepropt. De gele Kia Picanto naast de zwarte Citroën C1, de blauwe Kever naast de rode Fiat 500. Uit alle portieren of autoraampjes bungelen zwarte kabels, vanachter elk dashboard klinkt een stem. Tenminste: als je een koptelefoon op hebt. Anders is het volstrekt onbegrijpelijk waarom deze kluwen auto’s op de parkeerplaats aan het spoor bij Gronsveld staat. Dirigent Jacqueline Nelissen probeert enthousiast de regie te houden over iedereen achter het stuur. „Niet hoesten door de microfoon! We hebben maanden alleen voor de computer wat liggen murmelen, dus van mij mag je nu echt even lekker door zingen.”

Autoradio

OdeOnWheels. Zo heet het concert dat Vocal Group Odeon deze zondag geeft. De leden doen er alles aan om samen te kunnen zingen. Toen de coronamaatregelen iets soepeler waren repeteerden ze in de buitenlucht of zelfs tussen de planten van een tuincentrum. Maar nu zijn ze alweer maanden teruggeworpen op Zoomsessies, ondoenlijk voor a-capellazang. Jacqueline Nelissen zag op internet een filmpje van een Amerikaans koor dat via een radiokanaal vanuit de eigen auto’s toch samen kon zingen en zo ontstond het idee voor OdeOnWheels.

Sjors van de Weijer van AudioEye moest er even over denken toen Jacqueline Nelissen bij hem aanklopte. „Hoe zorg ik dat iedereen zichzelf en elkaar goed hoort?” Hij koos voor draadloze koptelefoons en een microfoon in elke auto. „Eigenlijk is het hetzelfde principe als silent disco.”

Het koor heeft toestemming gevraagd van de gemeente Eijsden-Margraten. Om de groep zo klein mogelijk te houden mogen slechts de inzittenden van vier extra auto’s van het concert genieten; een videoverslag is later via Facebook te zien.

De repetitie vooraf begint hilarisch. Iedereen probeert aan de carkit, jashaak of ventilatieroosters een plek te vinden voor de microfoon, om de handen vrij te houden voor de zangpartijen. Elk geluidje wordt opgevangen, grappen kaatsen heen en weer tussen de auto’s. Jacqueline: „Wie zit zo te bladeren? Zal Lucas wel zijn. Die smijt straks zijn partijen uit het raam.” Even later: „Ik word helemaal crimineel, kan iedereen alstublieft zijn mond dichthouden?”

Swingen

In sommige auto’s swingt het, anderen zijn opperst serieus. Op de voorste rij pompt een bariton vanuit een rode Daihatsu Cuore er in zijn eentje als human beatbox een volledige vocale ritmesectie uit.

Het repertoire is toepasselijk: God Only Knows van The Beach Boys, That Lonesome Road van James Taylor en Toch is het klote zonder jou van Edwin Rutten (Ome Willem).

En speciaal voor de jubilarissen Ingrid en Jan Wouter die al twintig jaar lid zijn klinkt een Lang Zal Ze Leven, maar dan zo vals mogelijk. Mezzosopraan Cisca Stevens: „Ik werd net toch wel een beetje ­emotioneel. We willen al zo lang samen zingen en nu kan het eindelijk weer. Geweldig.”

Eerst repareren en dan repeteren

Eerst repareren en dan repeteren

ACHTERGROND KOREN

Een jaar lang hebben ze al geen noot meer in elkaars gezelschap gezongen. Al die tijd staan de 1100 Limburgse koren op pauze. Het heeft nog niet geleid tot extra opheffingen en opzeggingen, maar zorgen zijn er wel.

DOOR JOS VAN DEN CAMP

Blijven de leden weg of komen ze terug? Vragen die veel bestuurders van zangkoren in deze provincie al maanden bezighouden. De koren zorgen in ieder geval vaak goed voor de ruim dertigduizend zangers en zangeressen: met nieuwsbrieven, regelmatig een belletje en een doosje bonbons tussendoor. Uit de cijfers blijkt in Limburg nog nauwelijks iets van opheffingen van verenigingen en opzeggingen van leden als gevolg van corona.

De cijfers van het Koornetwerk Nederland geven echter een ander beeld. Volgens deze koepel, waarbij meer dan veertig zangersbonden zijn aangesloten, hebben ruim 14.000 koorleden hun lidmaatschap opgezegd. Het gaat om 10 procent van alle koorzangers en – zangeressen (met uitschieters tot 28,5 procent bij een enkele bond).

Voorzitter Daphne Wassink van Koornetwerk Nederland zegt dat koren nu al een jaar in de pauzestand staan. Veel verenigingen vragen al maanden geen contributie meer aan hun leden. „En dan doen ze ook geen afdracht aan hun bond”, zegt ze. Dat zou de achtergrond kunnen zijn van de forse ledendaling. „Misschien is het iets tijdelijks. Maar het is wel spannend”, zegt ze over de terugval die zich volgens haar vooral onder oudere zangers speelt. „Blijven ze weg of komen ze terug als alles weer voorbij is?”

Als je een jaar niet gezongen hebt, dan gaat je stem achteruit. Dan moet je trainen en je repertoire pimpen.     Fer van de Winkel  ( KNZV-Limburg)

Niet afwijken

Het beeld van opzeggingen wordt niet herkend in Limburg, zegt Jeu Smeets die tot voor kort als voorzitter verbonden was aan de stichting Verbindend Netwerk Koorzang in Limburg en nog altijd actief is in het wereldje. Smeets heeft ‘eens wat gebeld’ met dirigenten en voorzitters in Limburg en concludeert dat de opzeggingen niet afwijken van reguliere jaren, zo’n 3 procent per jaar tegen landelijk 5 procent.

„Ik vind het hoog tijd dat de discussie start over de toekomst van de koren. Het is nu oorverdovend stil. Dat is heel jammer. Als alles voorbij is, dan moet je klaar zijn voor een nieuw begin. Maar dat zie ik nog niet”, zegt Smeets.

Ook voorzitter Fer van de Winkel van Koninklijke Nederlandse Zangers Vereniging (KNZV) in Limburg ziet geen teruggang in het aantal koren of leden. Bij de Limburgse afdeling zijn momenteel 63 koren aangesloten, 1 minder dan vorig jaar. „Maar dat koor is gestopt om andere redenen dan corona.” Wel kan het zijn dat koren geen afdracht hebben gedaan van contributiegelden, waardoor het lijkt als of mensen zijn gestopt, maar verenigingen in wezen slapend zijn.

Bij de meeste mannenkoren in Limburg worden de onderlinge contacten momenteel goed onderhouden, zegt Van de Winkel. „Ik hoor terug dat de meesten de draad straks weer oppakken. Al geldt het motto ‘eerst repareren, dan pas repeteren’. Als je een jaar niet gezongen hebt, dan gaat je stem achteruit. Dan moet je trainen en je repertoire pimpen. Na de eerste repetitie duurt het zeker een half jaar voordat je met goed fatsoen weer iets kunt uitvoeren.”

Kerkkoren

„Corona heeft de klok binnen het kerkelijke koorleven in Limburg in ieder geval tien jaar vooruit gezet.” En dat bedoelt Ed Smeets, vicaris liturgie en kerkmuziek binnen het bisdom Roermond, niet positief.

„Het is alsof we zijn aanbeland in een situatie die we voorzien hadden voor 2030. En die situatie is niet fraai”, zegt hij, doelend op de stilte en de stilstand bij de kerkkoren. „Nog voordat iemand over aerosolen begon, zijn de kerkkoren in maart 2020 op slot gegaan. Leden zijn op leeftijd, behoren echt tot de risicogroepen. Oudere leden willen geen spelbreker zijn, maar je ziet wel dat ze een geschikte gelegenheid afwachten om een keer te stoppen.”

Jongeren

Van het opheffen van kerkkoren als gevolg van de crisis heeft Smeets nog niet gehoord. „Maar dat kan een vertekend beeld zijn, omdat samenkomsten zoals vergaderingen van verenigingen niet zijn toegestaan. Dan is het ook moeilijk om je op te heffen.” Toch ziet de vicaris ook positieve zaken zoals het enthousiasme onder jongerenkoren. En er ontstaan nieuwe composities en allerlei ensembles die kleinschalige optredens verzorgen tijdens missen en uitvaarten. „Dat verdwijnt straks niet. Dat is echt iets nieuws.”

Jongeren actiever bij harmonieën en fanfares

Ook Dorrie Besouw, vicevoorzitter van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen constateert nauwelijks extra opheffingen en opzeggingen. „Drie zaken zijn belangrijk: het sociaal aspect, de financiën en de muzikale uitdaging.”

Volgens haar weten verenigingen met een sterk sociaal gezicht momenteel de meeste leden tevreden te houden en te binden. En vooral jongeren manifesteren zich meer dan voorheen. „Met dank aan de pubquiz die ze organiseren of hun rol tijdens videomeetings. Ze willen straks echt de kar graag gaan trekken.”

Wel baren de financiën veel gezelschappen zorgen door het wegvallen van sponsoren en het uitblijven van inkomsten uit concerten en recepties. „En in sommige gemeenten worden harmonieën en fanfares ook nog eens gekort op subsidie.”

De muzikale uitdaging is momenteel een stuk moeilijker te verwezenlijken. „Samenspelen is een stuk ingewikkelder dan samen zingen”, zegt ze. „Al mogen kinderen onder de 17 wel samen buiten muziek maken. Maar daarvoor is het nog te koud en het waait te hard.”

Reageren: jos.vandecamp@delimburger.nl

Archieffoto Jan-Paul Kuit zangkoor Forever Young Leudal

2019 VNK logo

Stichting Klankkleur Limburg

Stichting Klankkleur Limburg

2019 VNK logo

Via deze weg zijn wij verheugd u mee te kunnen delen dat de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) nadrukkelijk gaan samenwerken.

De LBM, LBT en VNK-L hebben bij de uitvoering van de motie Volkscultuur en het project “Vrijheid maak je samen” in het kader van 75 jaar bevrijding intensief met elkaar samengewerkt. Deze samenwerking is zo goed bevallen, dat de drie muziekbonden hebben besloten om hier verder vorm en inhoud aan te geven. Hiertoe is Stichting Klankkleur Limburg opgericht, waarin de personele en materiële ondersteuning van de drie bonden is vormgegeven. Vanuit deze nieuwe structuur kunnen LBM, LBT en VNK-L hun achterban nog beter van dienst zijn, zo ook uw vereniging.

In goed onderling overleg met het Huis voor de Kunsten Limburg zijn de afgelopen maanden de nodige voorbereidingen getroffen om de overdracht van het Huis voor de Kunsten Limburg naar Stichting Klankkleur Limburg mogelijk te maken. Stichting Klankkleur Limburg is inmiddels vanaf 1 maart 2021 volledig operationeel. Vanuit deze nieuwe structuur wordt u als vereniging zoals u mag verwachten vriendelijk te woord gestaan en met enthousiasme begeleid en geholpen.

Contact

Stichting Klankkleur Limburg is gevestigd op Westhoven 7, 6042NV te Roermond en is bereikbaar via info@klankkleurlimburg.nl of 0475 78 25 10.