Intro

Het KNZV-Limburg is een organisatie, die 72 Limburgse mannenkoren met ruim 3.000 zangers overkoepelt. Zij komt op voor de belangen van de mannenkoorzang in Limburg. En het bijzondere is, dat de koren zelf in onderling overleg dat pakket kunnen samenstellen.

Organisatie

De hoogste bevoegdheid van het K.N.Z.V.-Limburg ligt in handen van de Algemene Ledenvergadering. Daartoe hebben toegang alle leden van aangesloten mannenkoren. Elk koor heeft daarbij zoveel stemmen als het leden heeft.

Voordelen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van een koor bij het K.N.Z.V.-Limburg kost in 2016 per koorzanger € 11,50 (inclusief Bumarecht).

Dat is niet niks, maar er staat heel wat tegenover:

Samenwerking met anderen

Het K.N.Z.V.-Limburg is geen Einzelgänger. Wil ook niet steeds weer het wiel uitvinden. Er is aansluiting gezocht bij instellingen, waar wij vruchten kunnen plukken voor onze koren. Daarom is het K.N.Z.V.-Limburg aangesloten bij de volgende organisaties:

Uw inbreng is belangrijk

Samenwerken betekent ook dat wij u o.a. in de gelegenheid stellen bijdragen te leveren aan onze nieuwsrubriek en/of nieuwsbrief. Uw ervaringen kunnen van belang zijn voor andere leden. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om uw concerten op te laten nemen in onze agenda.
Ook het projectplan 2016 – 2018 bevat veel zaken waarbij uw inbreng belangrijk is.