Spelregels voor de aanvraag van spelden en oorkondes

Spelregels voor de aanvraag van spelden en oorkondes

Geacht koorbestuur, beste secretaris,

Onderstaand de spelregels die betrekking hebben op het aanvragen van oorkondes en speldjes voor jubilarissen. Spelden zijn er voor jubilarissen, welke 25, 40, 50, 60, 65, 70 jaar lid zijn van het KNZV. In voorkomende gevallen bij een nog langer lidmaatschap kan ik, op uw verzoek, een oorkonde aanmaken, echter zonder begeleiding van een speld.

1. Aanvragen voor het verkrijgen van oorkondes met de daarbij behorende speldjes, bij voorkeur met gebruikmaking van het formulier dat u kunt vinden als u bent ingelogd in het ledenportaal:   https://www.knzv-limburg.nl/terug-naar-ledenportaal/jubilea-aanmelden

2. Graag tijdig de aanvragen indienen. Minstens 3 maanden van tevoren. Uw secretaris van het mannenkoor beschikt over de juiste inlogcodes voor het ledenportaal.

3. Wilt u een KNZV-Limburg bestuurslid uitnodigen voor uw huldiging? Dan graag vermelden in uw aanvraag.

4. Het is niet noodzakelijk om een rayonbestuurder KNZV-Limburg uit te nodigen. Uw vereniging kan de huldiging van jubilarissen ook in eigen beheer verzorgen.

5. In uw correspondentie graag uw volledige koornaam en statutaire vestigingsplaats vermelden.

6. Datum, plaats, locatie en tijdstip vermelden waarop de huldiging plaats vindt; eventueel een routebeschrijving toevoegen.

7. Graag de exacte voornaam (indien gewenst) of voornamen en achternaam vermelden inclusief het aantal jaren lidmaatschap van het KNZV.

8. Verzendadres vermelden, waar oorkonde(s) en speldje(s) naar opgestuurd moeten worden.

9. Aan de verzorging en toezending van oorkonde(s) en speldje(s) zijn voor u geen kosten verbonden. Een en ander is verrekend met de jaarlijkse contributieafdracht.

10. In de maand november, waarin de meeste koren hun Caeciliafeest houden en waar zij hun jubilarissen willen huldigen, kan het voorkomen dat door overvolle agenda’s een KNZV-Limburg bestuurder niet bij elk koor aanwezig kan zijn. Zie daarom ook de opmerking bij punt 3 en 4. Het bestuur van KNZV-Limburg is daarom voorstander van spreiding over het gehele jaar.

11. Indien u de aanvraag doet per e-mail dan graag uw eigen e-mailadres erbij vermelden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging. De aanvraag dan versturen naar jubilea@knzv-limburg.nl

12. Indien u uw aanvraag toch per post zou willen versturen, dan adresseren aan: W. Selen, Schuttecleef 8, 6042 NH Roermond.

13. Verloren geraakte of defecte speldjes: Hiervoor kunt u bij ondergetekende altijd een nieuw exemplaar aanvragen tegen een vergoeding van € 7,50 inclusief portokosten. Graag vooraf het bedrag storten naar NL 66 RABO 0300 6597 76 ten name van penningmeester KNZV-Limburg met vermelding van betalingsgegevens.

14. Om de uitreiking van de oorkondes meer cachet te geven heeft het bestuur KNZV-Limburg besloten een bijdrage te verstrekken om de oorkonde, ingelijst, aan te bieden. U dient voor het inlijsten zelf zorg te dragen. Attentie: uw koor kan tot maximaal € 5,00 per jubilaris per oorkonde declareren bij de penningmeester KNZV-Limburg. Graag met vermelding van namen van de jubilarissen.

Will Selen, Coördinator Jubilea koorleden van KNZV-Limburg.
Schuttecleef 8
6042 NH  Roermond
Telefoon: 0475-326 567
Mobiel: 06-52 456 910
E-mail: jubilea@knzv-limburg.nl.

(Bijgewerkt 8 april 2021)

Auteursrechten

Kopiëren van bladmuziek is niet zonder meer toegestaan, maar wat zijn nou precies de wettelijke regelingen, als er opgetreden wordt of een CD gemaakt wordt? Van belang zijnde items: 

 • Auteurswet
 • BUMA
 • STEMRA
 • Bladmuziek kopen of huren?
 • Kopiëren?

Bij- en nascholing

We leven in een tijd van “education permanente” waar bij- en nascholing aan de orde van de dag zijn. Wat betekent dat voor u, voor de penningmeester, voor uw koorleden, en voor de bibliothecaris of dirigent? Weet de repertoirecommissie genoeg van muziek, of van de wegen om relevante informatie te verwerven?
Of misschien moeten de zangers weer eens “op cursus” met een paar lessen koorscholing.

 • Cursussen
 • Repertoire (dirigent)
 • Koorscholing
 • Specialisatie
 • Bestuur
 • Penningmeester
 • Hulp bij opzetten (meerjaren)begroting
 • Programmacommissie
 • Vergaderen
 • Bibliothecaris
 • Opleidingen

Externe communicatie

Ook de communicatie ‘naar buiten’ toe, oftewel de publiciteit, is wellicht een punt van aandacht. Hoe stel je een publiciteitsplan of een persbericht op. Wat zijn de publiciteitsmiddelen en hoe benader je de media. Dat zijn de centrale vragen bij dit onderwerp.

 • Voorbeeld publiciteitsplan
 • Persbericht / media
 • Publiciteitsmiddelen (affiches, flyers, etc.)
 • Sponsoring (voorbeeld aanpak, sponsorplan)
 • Ontwikkeling website

Activiteiten en evenementen

Wat komt er kijken bij het (gezond) draaiend houden van uw koor als organisatie, of bij het organiseren van activiteiten en evenementen? Denk hierbij aan vergadertechnieken, het maken en verantwoorden van een begroting en het vinden van het benodigde geld, de onvermijdelijke draaiboeken, een inzichtelijke administratie, communicatie en informatie naar het koor toe, enz.

 • Voorbeeld organisatiestructuur
 • Vergadertechnieken
 • Begroting, verantwoording (voorbeelden)
 • Draaiboeken (voorbeelden)
 • Organisatie activiteiten
 • Concours, Festival
 • Concert, Concertreis
 • Administratie
 • Belastingen
 • Subsidies (overzicht bestaande regelingen)
 • Aanpak (interne) communicatie

Beleidsadvies

Misschien kunnen wij u van dienst zijn met suggesties van beleidsmatige aard, zoals hulp bij het opstellen van beleidsplan of repertoire, of adviseren wij u met betrekking tot uw relatie met de dirigent, en wat is zijn/haar profiel. Maar ook zaken als wel of geen auditie of stemtest kunnen de revue passeren. 

 • Beleidsplan, hulp bij het opstellen van een raamwerk met voorbeeld
 • Relatie dirigent
 • Programma, visie, repertoire, niveau
 • Profielschets (voorbeeld, hoe op te stellen?)
 • Auditie / stemtest

Het koor als werkgever

Ook het koor als werkgever is een actueel thema. Voordat u het weet bent u werkgever, waarbij zaken als dienstbetrekking of fictief dienstverband een rol kunnen spelen. Wij beschikken over voorbeelden van dirigentencontracten of solistencontracten, naast informatie over vrijwilligersregelingen en wettelijke regelingen en verplichtingen.

 • Dienstbetrekking / fictieve dienstbetrekking
 • Voorbeeldcontract
 • Wettelijke regelingen / verplichtingen
 • Contracten solisten
 • Concerten
 • Solisten
 • Vrijwilligersregelingen

Juridisch advies

Informatie van juridische aard, zoals over rechtspersonen, rechtsbijstand, rechtsbevoegdheid of Wettelijke Aansprakelijkheid (belangrijk i.v.m. de veranderende regelgeving hierover).
Wellicht kunnen wij u voorzien van voorbeeldstatuten of een huishoudelijk reglement.

 • Rechtspersoon
 • Voorbeeldstatuten / procedure
 • Huishoudelijk reglement
 • Rechtsbevoegdheid
 • Rechtsbijstand
 • Wettelijke Aansprakelijkheid