BIJZONDERE MEDEDELING

BIJZONDERE MEDEDELING
AAN: alle voorzitters en secretarissen van onze Limburgse KNZV-leden/ koren
Geachte dames en heren,
Graag vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende. 
Afgelopen zondag 1-3-2020 ontvingen wij bericht van onze voorzitter Herman Janssen dat hij het voorzitterschap van onze vereniging KNZV-Limburg als ook van de landelijke KNZV-koepel met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. 
Herman stelt in zijn schriftelijke toelichting op dit besluit -kort samengevat- dat hij na zijn aantreden in 2016 en na grote inspanningen van zijn kant om het tij te keren, nu tot de conclusie moet komen dat zijn missie om de mannenkoorzang nieuw leven in te blazen is mislukt. Herman zegt de motivatie te missen om nog langer door te gaan. 
Het bestuur betreurt het besluit, maar respecteert het. Het zittende bestuur ziet vooralsnog voldoende mogelijkheden waarmee KNZV van toegevoegde waarde kan zijn voor de aangesloten leden/koren. Wij zijn nu op zoek naar een geschikte opvolger die het voorzitterschap wil overnemen. We vragen u beleefd om kandidaten zo spoedig mogelijk onder onze aandacht te brengen. Als u graag nadere informatie ontvangt over de vacature, nodigen wij u uit telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de waarnemend voorzitter Fer van de Winkel   (tel. 06 – 54931190 dan wel fervdwinkel@gmail.com )
Het bestuur komt de volgende week bijeen om de laatste hand te leggen aan de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 28 maart, rekening houdend met deze laatste ontwikkeling.  De agenda met bijlagen ontvangt u in de loop van de volgende week. Graag uw begrip voor de ontstane vertraging.
Wellicht ten overvloede, zoals al eerder aangekondigd: de Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 28 maart aanstaande om 10.00u in Oolderhof te Linne. Naast het huishoudelijk gedeelte, komen in ieder geval aan de orde:  de besluitvorming rond het Projectplan en uiteraard de nu ontstane voorzitters-vacature . Na de pauze volgt er een presentatie door het Huis voor de Kunsten en Verbindend Netwerk Koorzang Limburg. Zij gaan dan uitleggen wat zij voor uw vereniging kunnen betekenen. Dus zien we een belangrijke vergadering tegemoet waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Mogen we rekenen op uw komst!    

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Fer van de Winkel, waarnemend voorzitter KNZV-Limburg
Henk Clevers, secretaris KNZV-Limburg

Comments are closed.