Bestuur KNZV Limburg in “Roller-coaster” scenario belandt……………………

Bestuur KNZV Limburg in “Roller-coaster” scenario belandt……………………

2016 logo KNZV Limburg

Begin maart werd het bestuur van KNZV Limburg geconfronteerd met het plotselinge en onverwachte vertrek van voorzitter Herman Janssen, die tevens landelijk voorzitter was.

 

Herman was tot dan toe een stuwende kracht binnen onze KNZV organisatie om de regionale verenigingen binnen boord te houden na het vertrek van Noord-Brabant en Zeeland en daarnaast oa. om alle perikelen inzake de Femu in goede banen te leiden.

Terwijl ons bestuur bezig was met de laatste voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2020 in Oolderhof te Herten moesten we noodgedwongen ook nog op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Toen kwam op 12 maart de boodschap van onze premier Mark Rutten dat met onmiddellijke ingang vanwege de maatregelen door de Coronacrisis alle bijeenkomsten met meer dan 5 personen niet langer werden toegestaan, sluiting van de horeca, waarmee ook sluitingen van gemeenschaps- en buurthuizen werden gelast en diverse overige beperkingen, waaronder het dringende verzoek zoveel mogelijk binnenshuis te blijven en de 1,5 mtr afstand tot elkaar te houden.

Onze koren konden dus niet langer repeteren en ook alle geplande uitvoeringen en overige activiteiten konden daarmee geen doorgang meer vinden.  Een flinke streep door de planning van de koren, waarmee ook veel onzekerheden werden opgeroepen zoals wel of niet doorbetaling van de dirigent. Ook de geplande Algemene ledenvergadering moesten we noodgedwongen tot nader bericht uitstellen.

Tijdens onze ingelaste bestuursvergadering op 10 maart kwam er een oplossing in zicht voor het vervullen van het voorzitterschap van zowel KNZV Limburg als ook KNZV Nederland toen ons bestuurslid Bert Thimister zich spontaan ter beschikking stelde om beide voorzitterschappen op zich te nemen. Voornaamste drijfveer van Bert was dat een Koninklijke zangersbond die dit jaar  inmiddels 167 jaar bestaat, het verdiende om te blijven voortbestaan.

Onze blijdschap over het invullen van het voorzitterschap mocht helaas maar van korte duur zijn. Op donderdag 2  april jongstleden namen wij met verbijstering en verslagenheid kennis van het plotselinge overlijden van Bert een dag eerder.

We wisten niet wat we hoorden, het is alsof we in een “Roller coaster” waren beland door al deze gebeurtenissen.

Maar we kunnen Bert niet beter eren voor zijn gedreven  instelling dat ons KNZV het verdient om door te gaan, door onze schouders opnieuw eronder te zetten en te blijven werken aan de instandhouding van de mannenkoorzang.

Ondergetekende zal als waarnemend voorzitter van KNZV Limburg optreden tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering die we hopelijk binnen afzienbare tijd kunnen plannen.

Wel zullen we actief op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen.

We hopen dat onze koren deze Coronacrisis gezond en wel zullen doorkomen en zullen u op alle mogelijke manieren met raad en daad bijstaan bij al uw vragen. Onze secretaris Henk Clevers geeft in deze nieuwsbrief reeds diverse adviezen en aanbevelingen die u daarbij kunt gebruiken.

Het bestuur van KNZV Limburg wenst u in deze moeilijke periode veel sterkte toe en zorg goed voor elkaar. 

Hopelijk tot gauw!!

Fer van de Winkel

Waarnemend voorzitter KNZV Limburg

Comments are closed.