Algemene Ledenvergadering 13 april 2019

AAN: De besturen van onze Limburgse KNZV leden/verenigingen

t.a.v. de secretarissen

Velden, 18 maart 2019

Geacht bestuur,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van KNZV-Limburg die gehouden wordt op zaterdag 13 april 2019. Deze vergadering vindt dit keer plaats in restaurant ‘Oolderhof’, Broekstraat 35, 6049 CJ Herten. Dit is dezelfde locatie waar we op 1 september 2018 onze  ‘brainstormsessie’ hielden. We vergaderen nu dus niet in de Harmoniezaal te Linne.

De vergadering begint om 10 uur (en niet zoals u gewend bent om 09.30 uur).

Vóór de pauze staan op de agenda een aantal huishoudelijke zaken en ook de bestuursverkiezing.

Na de pauze willen we graag met u van gedachte wisselen over de rayonindeling. Daarna zetten we graag met u verdere stappen in de besluitvorming rond de vraag ‘Hoe verder met KNZV?”.  Dit doen we aan de hand van een discussie-paper van de voorzitter, dat u aantreft in de bijlagen. Dit is te zien als het vervolg op de ‘brainstormsessie Oolderhof’ van 1 september 2018 en de discussie die we hielden op de Najaarsvergadering.

De agenda en verdere stukken voor deze Algemene Ledenvergadering treft u aan onder de bijlagen. 

Het bestuur stelt uw aanwezigheid op deze vergadering erg op prijs. Zoals u weet is dit de enige vergadering die wij dit jaar houden. Wij houden immers voortaan géén najaarsvergaderingen meer.  Mocht u verhinderd zijn, dan ontvangen wij daarvan graag bericht.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van KNZV-Limburg

Henk Clevers, secretaris.

 

2018 logoKNZV limburg

Comments are closed.