Aangeleverde koorfoto’s

{source}

<?php
// Connect de database
$db = JFactory::getDbo();
$query = $db->getQuery(true);
// Maak een query
$query->select($db->quoteName(array(‘params’, ‘order’)));
$query->from($db->quoteName(‘#__roksprocket_items’));
$query->where($db->quoteName(‘module_id’) . ‘ = ‘. $db->quote(129));
$query->where($db->quoteName(‘id’) . ‘ <> ‘. $db->quote(1593));
$db->setQuery($query);

$db->execute();
$num_rows = $db->getNumRows();
$results = $db->loadObjectList();
echo “<p class=’signaal’>Onderstaande ” . $num_rows . ” koren hebben een koorfoto aangeleverd.</p>”;

?>

<table class=”table table-condensed”>
<tr style=”font-size: 1.2em;”>
<td>Koornaam met koppeling naar website</td>
<td>Toelichting met koppeling naar Facebook</td>
<td>Koorfoto</td>
</tr>

<?php

// Toon de gevonden gegevens uit de JSON tabel
foreach($results as $result){
$tabel = json_decode($result->params, true);
if ($tabel[“_article_title”] != ‘Uw koorfoto ook op deze pagina?’) {
$imagestring=$tabel[‘features_item_image’];
$pos1=(strpos($imagestring,”‘path’:'”) + 8);
$pos2=strpos($imagestring,”‘,’width”);
$res1=substr($imagestring,$pos1,($pos2 – $pos1));
$image=”/”.$res1;
$pos1=strpos($tabel[“features_item_description”],”[fb]”);
if ($pos1) {
$imagetekst=substr($tabel[“features_item_description”],0,$pos1);
}else{
$imagetekst=$tabel[“features_item_description”];
}
if (substr($tabel[‘features_item_link’],0,7) == “http://”) {
$websitelink='<a href=”‘. $tabel[‘features_item_link’] . ‘”>’ . $tabel[“_article_title”] . ‘</a>’;
}else{
$websitelink=$tabel[“_article_title”];
}
echo ‘<tr><td>’.$websitelink.'</td>
<td style=”font-size: 0.75em;”>’ . $tabel[“features_item_description”] . ‘</td>
<td><a target=”_blank” href=”‘.$image.'” class=”wf_file” data-rokbox-caption=”‘ . $tabel[“_article_title”] . “: ” . $imagetekst . ‘” data-rokbox-album=”koorfotoalbum” data-rokbox=”1″>Foto</a></td>
<tr>’;
}
}
?>
</table><hr />
<p><small>De gehanteerde volgorde is de volgorde van projectie. Het koor dat als laatste aanleverde staat bovenaan. U kunt door de foto’s bladeren via o.a. de pijltjestoetsen op uw toetsenbord.
</small>
</p><hr />
<p><small><i>v3.4 d.d. 18-10-2016</i></small></p>

{/source}

Comments are closed.