8. Conservatorium

Projectcoördinator: Fer van de Winkel

Lid: Joos Truijen.

Budget: €2.000,- (voorlopiguitdereserve)

Projectbeschrijving:


Dit project wordt samen met het VNK-Limbrg vormgegeven. Het bestuur van het KNZV acht het van groot belang dat het aantal mannenkoordirigenten toeneemt. Het conservatorium te Maastricht is gevraagd de mannenkoorzang een meer prominente plaats te geven in de opleiding van koordirigenten. Koordirigenten in opleiding en recent afgestudeerde dirigenten kunnen met drie mannenkoren in de praktijk kennismaken met de mannenkoor-literatuur en de auditieve mannenkoorzang! ( Zie bijlage 7: muziekadviseur)
In het kader van Vernieuwen en Veranderen zullen wij structureel aandacht besteden aan de koordirigenten in opleiding. Het bestuur stelt voor eenmaal per jaar studenten koordirectie kennis te laten maken en vaardigheden te laten ontwikkelen op het gebied van mannenkoorzang. Met de directie van het conservatorium worden jaarlijks afspraken gemaakt hoe een en ander vormgegeven kan worden.

Het bestuur KNZV-Limburg vraagt koren op basis van vrijwilligheid deel te nemen. Per keer kunnen drie koren meedoen. De deelnemende koren ontvangen een vergoeding van gemaakte reiskosten. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. Na elke studiesessie zal een schriftelijke evaluatie plaatsvinden.

Cursus koordirectie:

KNZV-Limburg en het VNK-Limburg stimuleren en ondersteunen deelnemers aan de door het conservatorium georganiseerde cursus koordirectie. Ook trainingen en bijscholing door het conservatorium zullen actief gesteund worden. Docent is de heer Ludo Claesen. Voor meer informatie kan men ook de website van het VNK raadplegen.

Stageplaatsen:

Studenten koordirectie kunnen stage volgen bij koren. Het KNZV biedt aan KNZV-koren een vergoeding voor het bieden van een stageplek. De aankomende dirigent dirigeert het koor gedurende een aantal keren (nader af te spreken en vast te leggen). Koren worden gevraagd zich daarvoor bij de secretaris KNZV te melden. De koorgegevens worden doorgegeven aan het conservatorium. De koren krijgen een vergoeding van € 200,– De studenten krijgen een reisonkostenvergoeding na afronding van hun stage. Er wordt uitgegaan van ten minste vier stagedata. De vergoeding wordt achteraf uitgekeerd.

Comments are closed.