7. Muziekadviseur / Muziekambassadeur

Projectcoördinator: Fer van de Winkel

Leden: Lambert Joosten

Budget: € 3.000,- ( uit jaarlijkse exploitatie )

Inleiding:

In 2008 heeft een commissie bestaande uit leden van het KNZV-Limburg het rapport: “Zet een nieuwe TOON” gepresenteerd.
Dit rapport blijft de basis vormen van het huidige Projectplan.

De missie voor deze periode luidt: “De toekomst is er niet, wij moeten hem maken”.
“Samen is het zaad voor de toekomst”.

Muziekadviseur:

Om vanuit het KNZV-bestuur Limburg een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering heeft het bestuur het noodzakelijk geacht een muziekadviseur te benoemen. Op basis van vrijwilligheid is de heer Hennie Ramaekers bereid gevonden zijn kennis en ervaring beschikbaar te stellen en een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de koormuziek in Limburg. Afgesproken is dat hij het KNZV-Limburg vertegenwoordigt binnen de commissie van muziekadviseurs van KNZV-Nederland.

Muziekambassadeur:

Om de ledenwerving te stimuleren werd in 2014 de heer Martin Hurkens (winnaar Voice of Holland 2010) gevraagd en bereid gevonden als ambassadeur voor de Limburgse koren op te treden. Op uitnodiging vertelt Martin over zijn ervaringen met de koorzang en wat het betekent om de stem als instrument te gebruiken. Zingen maakt blij! Muziek maakt slim!

Doel:

Het bestuur acht het van groot belang dat het aantal mannenkoordirigenten toeneemt. Om die reden is de muziekadviseur gevraagd bij het conservatorium Maastricht contacten te leggen om de mannenkoorzang een meer prominente plaats te geven in de opleiding van aankomende koordirigenten.
In de voorbije jaren hebben telkens drie KNZV-koren deelgenomen aan het praktijk-project: “koordirigenten in opleiding”. De ervaringen van deze koren en van de conservatorium -studenten zijn zeer leerzaam en positief.
Ieder jaar een praktijk-/ project-dag georganiseerd.

Het bestuur acht samenwerking met andere muziekpartners van groot belang voor de toekomst van de Limburgse muziekcultuur. Om die reden is de muziekadviseur gevraagd contacten te leggen met organisaties die regionale of provinciale muziekevenementen organiseren. De veranderingen binnen de mannenkoorzang zullen vernieuwende resultaten opleveren.

Bij de ledenwervings-acties voor een koor wordt een dagdeel kosten muziekambassadeur inclusief reiskosten, vergoed. Daartoe dient vooroverleg met de secretaris KNZV-L. plaats te vinden. De planning van de inzet van de ambassadeur ligt bij de secretaris.

Comments are closed.