5. Project samenwerking

Projectcoördinator: Emiel van Helsland

Leden: Fer van de Winkel

Budget 2016: € 1.250,-

Projectbeschrijving:


Samenwerking kan op verschillende manieren gestalte krijgen en in velerlei vormen. Samenwerking krijgt inhoud door met elkaar aan de slag te gaan!

De afgelopen jaren hebben we vele goede voorbeelden gezien hoe samenwerking gestalte kan krijgen
Door projecten en uitvoeringen op te zetten met andere koren en niet alleen mannenkoren met een harmonie, maar ook met dansgroep ,kinderkoor, bekende ster of muziekgroep, of projecten met een bijzonder thema en/of bijzondere compositie waarbij een grotere bezetting of koorsamenstelling gewenst is.

Door deze vormen van samenwerking ontstaat er nieuwe energie en de uitdaging om nieuwe wegen te zoeken maar ook veel voldoening en bewondering en geven we invulling aan datgene wat onderzoeken hebben uitgewezen. Samen met elkaar muziek maken en creatief bezig zijn is een levenselixer en houdt ons gezond.

De KNZV-Limburg ondersteunt graag initiatieven hiertoe door het toekennen van een stimuleringsbudget groot € 250,- en het meedenken en eventueel het leveren van expertise.

Neem deze uitdaging aan een neem contact op met onze projectcoördinator Emiel van Helsland email: vice-voorzitter@knzv-limburg.nl

Samen zijn we sterk !!!!

Comments are closed.