4. Concours 2017

4: Concours 2017

Projectcoördinator: Vacature

Leden: Nic Wijnen / Wim Wittenbernds ( 2016, reservering voor 2017 ).

Budget: € 6,000,-

Projectbeschrijving:


Bij de evaluatie, van het KNZV concours bij gelegenheid van het 160-jarig bestaan, is eens te meer gebleken hoe belangrijk deelname is voor een koor.

Alleszins reden om 2017 een concours te organiseren onder auspiciën van KNZV-Limburg met als doel zoveel mogelijk koren de mogelijkheid te bieden zich te laten beoordelen door een deskundige jury. De beoordeling is, op de eerste plaats bedoeld de koren, middels een juryrapport aan te geven op welke punten verbeteringen zijn behalen en is dus niet competitief.

Door deze aanpak,het weghalen van het competitie-element, wordt verwacht dat ook koren, met name de C/D categorie, die het gewenste niveau nog niet bereikt hebben maar zich wel willen verbeteren, van dit uniek aanbod gebruik maken.

Tijdpad:

  • 2016 – 2017
  • 2017 Concours nader te bepalen categorieën

Comments are closed.