VerenigingsMonitor 2021

Doe mee aan de VerenigingsMonitor 2021 

Het Huis voor de Kunsten Limburgondersteunt kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in onze provincie. Om een actueel beeld te krijgen van hoe het culturele verenigingsleven (vooral nu tijdens de coronapandemie) ervoor staat, voert het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) samen met het Huis voor de Kunsten Limburg en andere partners de VerenigingsMonitor 2021 uit.

Het onderzoek
Het belang van muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, fotoclubs, dansverenigingen, etc. voor onze samenleving is groot.Met meer kennis over het culturele verenigingsleven kunnen overheden, culturele koepelorganisaties en ondersteunende instellingen als het Huis voor de Kunsten Limburg hun beleid en diensten beter afstemmen op actuele ontwikkelingen en behoeften en daarmee verenigingen en stichtingen versterken. Dit jaar worden met de VerenigingsMonitor ook de gevolgen van de coronapandemie voor het verenigingsleven in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere belangrijke partijen die de sector steunen.

In 2018 vond de eerste editie van de VerenigingsMonitor plaats, de resultaten daarvan vind je hier: https://www.lkca.nl/publicatie/verenigings-monitor-2018/ 

Meedoen
Je kunt meedoen aan de VerenigingsMonitor als:

  1. je bestuurder bent van een culturele vereniging of stichting;
  2. de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers;
  3. de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst, dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, foto’s maken, schrijven, etc.

De vragenlijst kan t/m 14maart 2021 worden ingevuld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

Meteen naar de vragenlijst: https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

Meer informatie over de VerenigingsMonitor vind jevia LKCA: https://www.lkca.nl/artikel/verenigingsmonitor-2021

Comments are closed.