3. Koorscholing

Projectcoördinator: Fer van de Winkel

Correspondentie via het secretariaat Muziekadviseur, Martin Hurkens levert, op verzoek, ondersteuning

Budget 2016: € 1.500,-

Projectbeschrijving:


Het bestuur van KNZV-Limburg is van mening dat het van uitermate groot belang is dat de scholing van de zangers van de aangesloten koren een voortdurend punt van zorg moet blijven. Dit onderwerp moet voortdurend onder de aandacht blijven

Het bestuur wil bevorderen dat door middel van de cursus “Ontdek je stem” van onder meer onze muziekadviseur, de lessen door de auteur zelf dan wel door geschoolde, nog aan te werven muziekdocenten/zangpedagogen verzorgd kunnen worden. Voorwaarde is dat de lessen niet door eigen dirigent worden verzorgd. Verder adviseert het bestuur, omwille van de continuïteit en een optimale bezetting, de cursus eventueel te doen plaatsvinden in rayon- verband. De koren, binnen de rayons, worden opgeroepen uit te zien naar samenwerking op dit gebied.

Ten aanzien van de financiën wijst het bestuur op de stimuleringsbijdrage koorscholing 2015- 2016 van het VNK/Provincie Limburg en de regeling “Koor voor koor”van VNK. (Zie ook de waaier van mogelijkheden van VNK programma 2015-2016)

Verder kan bij de cursus “Ontdek je Stem” gebruik gemaakt worden van de diensten van onze muziekambassadeur Martin Hurkens ter promotie en inspiratie voor de aspirant deelnemers. De kosten voor de inschakeling van de muziekambassadeur worden in dat geval vergoed door KNZV Limburg.

Comments are closed.