10% ledenwinst, hoe haal je dat?

Genneps Vocaal Ensemble: 10% ledenwinst, hoe haal je dat? 

 

 Het Genneps Vocaal Ensemble (GVE) trad begin 2019 in overleg  genn0 logo

met ambassadeur Martin Hurkens, daartoe aangespoord door KNZV-L . Die wees tijdens de jaarvergadering 2018 nog eens op de mogelijkheid om een muziekambassadeur in te zetten  bij ledenwerving. De ledenwerfcommissie leerde, dat inzet van louter de ambassadeur vruchteloos zou zijn. Noodzakelijk is dat alle koorleden meewerken en dat de avond meer moet behelzen dan louter een optreden van Martin. Zo geleerd, zo gedaan. Maandenlang zochten alle leden naarstig naar potentiële nieuwe leden en nodigden die, met hun partners, uit voor de workshop. Voor aanvang van elke repetitie bemoedigden we elkaar middels een ‘scorebord’, dat uiteindelijk bleef steken op 30 (mannelijke) deelnemers.

Een nevendoel van de actie was al geslaagd: verhogen van de onderlinge samenhang in het koor. De commissie werkte vervolgens een draaiboek voor de avond uit. Dat draaiboek stellen we graag ter beschikking aan belangstellenden. Mail even naar secretaris@gennepsvocaal.nl.

 

gen3 MH  gen1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op de avond van 14 november verschenen alle zangers van het GVE  èn 22 mannelijke belangstellenden, met inbegrip van partners in totaal ruim 100 personen. Persoonlijke ontvangst door de ‘buddy’ met koffie/thee en kwaliteitsvlaai zorgde mede voor een ontspannen en gezellige sfeer. De aanwezigheid van KNZV-L voorzitter Herman Janssen gaf extra cachet aan de avond. De gasten kregen een demo van het verloop van een repetitie voorgeschoteld en een selectie uit het GVE-repertoire  te horen. Het levensverhaal van Martin Hurkens -hoe muziek zijn leven veranderde – en zijn solo-zang maakten diepe indruk. Met zestig mannen samen met Martin Hurkens als solist ‘’Mille Cherubini”  instuderen en ten gehore brengen aan de zaal vol dames vormde wel de climax van de avond. Een climax die ertoe leidde dat in de lang durende derde helft maar liefst vijf van de 22 potentiële nieuwe leden toezegden repetities te komen bijwonen. Tot nu toe hielden vier van hen woord. Zoals gezegd: een aanwas van ruim 10%. Wij zijn daar zeer tevreden mee.

foto gve

 

Opmaak: 29 nov 2019

Comments are closed.