1. Beleidsplan

Projectcoördinator: Emiel van Helsland Leden: overige leden bestuur KNZV-Limburg

Budget: 2016 (uit exploitatie) € 1.000,-

Projectbeschrijving:


Door het zelfstandig functioneren van het KNZV-Limburg dient de belangrijkste doelstelling de aangesloten koren ondersteunen de aangesloten koren adviseren in hun beleidsontwikkeling gestalte te krijgen.

Ook zullen zaken die men zelf niet kan of die teveel risico inhouden, door KNZV-Limburg ondersteund worden door hulp aan koren bij:

  • het opstellen van een meerjarig beleidsplan,
  • het opstellen van meerjarige begrotingen,
  • het opzetten van commissies voor projecten,
  • het maken van een sterkte/zwakteanalyse,
  • bestuursprofessionalisering (samen met het VNK-Limburg,
  • juridische ondersteuning,
  • fiscale ondersteuning,
  • ondersteuning andere probleemstellingen.

Voorwaarde: lid zijn van het KNZV, op aanvraag door koorbestuur.

Comments are closed.